Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner Danmark

Oversigt

Søren er en anerkendt ansættelsesrets- og procedureadvokat med omfattende praktisk erfaring fra såvel lønmodtager- som arbejdsgiverside

Søren er advokat og partner, er leder af Bird & Birds danske ansættelsesrets-afdeling og er medlem af vores internationale HR-services gruppe.

Søren har indgående viden om ansættelsesretlige emner, herunder særligt job-, kunde- og konkurrenceklausuler, loyalitetspligt, opsigelser og bortvisninger, lige- og forskelsbehandling, incitamentsprogrammer, fratrædelsesaftaler, samt masseafskedigelser og virksomhedsoverdragelser.

Han rådgiver også inden for virksomhedsoverdragelser, selskabsret og almindelige retssager. Sørens rådgivning er baseret på omfattende praktisk og kommerciel indsigt. Søren er ligeledes en erfaren procedureadvokat og fører sager såvel for de ordinære domstole, Arbejdsretten, faglige voldgifter såvel som for almindelig voldgift.

Søren har tidligere primært bistået lønmodtagersiden, men rådgiver nu først og fremmest arbejdsgiversiden, men bistår også lønmodtagere. Søren rådgiver inden for en lang række sektorer og brancher, lige fra små iværksættere til store virksomheder herunder multinationale virksomheder.

Søren er medlem af Dansk Forening for Voldgift og AnsættelsesAdvokater, der er en specialforening under Dansk Advokater for ansættelsesretsspecialister. Han har ligeledes møderet for Højesteret. Søren er også voldgiftsdommer.

Søren er forfatter til ”Jobklausulloven med kommentarer” på Karnov Groups forlag. I 2007 var Søren konstitueret landsdommer og har en betydelig retssagserfaring. Han har tidligere i en årrække undervist som manuduktør og senere som forelæser på Københavns Universitet og er en hyppigt anvendt foredrags- og kursusholder om ansættelsesretlige spørgsmål. Endvidere er Søren medforfatter til bogen "Ansatte - alt i én bog - funktionær og andre" (2007), ligeledes på Karnov Groups forlag.

Søren taler udover dansk også engelsk og forstår de skandinaviske sprog.

Nyheder og EventsSe tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail