Oversigt

Peter er en anerkendt it-rets advokat med omfattende praktisk erfaring.

Peter er advokat og partner samt medlem af vores internationale sektor grupper for henholdsvis IT og Medie.

Peter har indgående viden om it-retlige emner, herunder alle former for it-relaterede kontrakter (anskaffelse, udvikling, outsourcing, konsulentydelser, cloud computing, open source, licenser m.fl.). Det inkluderer bl.a. totalleverancekontrakter, herunder kontrakter baseret på K01, K02 og K03, komplekse outsourcing- og driftsaftaler, cloudløsninger, herunder persondataretlige og it-sikkerhedsmæssige forhold.

Han rådgiver også inden for presse- og medieret, markedsføringsret, e-handel og immaterielle rettigheder navnlig i forhold til digital brug og distribution og it-strafferet samt beskyttelse af erhvervshemmeligheder. Peters rådgivning er baseret på omfattende praktisk og kommerciel indsigt. Han har stort branchekendskab og er en rutineret kontraktforhandler. Peter er ligeledes en erfaren procedureadvokat og fører sager såvel for de ordinære domstole som voldgift.

Peter rådgiver både it-leverandører og kunder inden for en lang række sektorer og brancher, lige fra små iværksættere til store virksomheder og offentlige myndigheder. Peter har indgående kendskab til bl.a. detailbranchen og har navnlig rådgivet inden for større ERP, CRM og WMS projekter.

Peter er certificeret it-advokat igennem Danske IT-advokater og har møderet for Højesteret.

Peter er ansvarlig for IT Contract Manager-uddannelsen. Han er desuden en ofte benyttet foredragsholder på konferencer og kurser inden for it-ret, e-handel, markedsføringsret, ophavsret og mediejura. Peter har i en årrække undervist i presse- og medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Peter taler udover dansk også engelsk og tysk og forstår de skandinaviske sprog.

Nyheder og Events


Se tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail