Oversigt

Peter er en af de førende specialister i Danmark indenfor udbudsret.

Peter er partner i vores EU- og konkurrenceretsgruppe, leder af afdelingen for udbudsret og Co-Head of Country i Danmark. Han har gennem 16 år rådgivet om udbudsreglerne og retsområderne, der knytter sig hertil, og aftaler inden for den offentlige sektor. Han løser opgaver for kommunale, regionale- og statslige ordregivere samt virksomheder inden for forsyningssektoren, samt rådgiver tilbudsgivere i forbindelse med tilbudsafgivelse.

Peter rådgiver om indkøbsstrategi, gennemførelse af markedsdialoger inden udbud, udarbejdelse af konkurrencegrundlag, herunder kontrakt og udbudsbetingelser, juridisk kvalitetssikring af kravspecifikation, gennemførelse af forhandlinger, samt ekstern og intern kontraktstyring.

Peter er meget engageret i at gøre udbudsområdet og anvendelsen af reglerne enklere med et fokus på at opnå de forretningsmæssige fordele, der er ved konkurrenceudsættelse. Derudover har Peter en mangeårig erfaring fra en lang række af sager ført i Klagenævnet for Udbud.

Han er vant til at operere i politisk styrede organisationer og bistår offentlige klienter som projektleder i forbindelse med udbud af blandt andet komplicerede it-anskaffelser, projektkonkurrencer om byggerier og indkøbsfællesskabers rammeaftaler. Aftaler om Offentlige Private Partnerskaber, Offentlige Private Innovations processer, etablering af kommunale selskaber samt gennemførelse af ESCO-projekter har også et stort fokus i rådgivningen.  Peter arbejder med udbud primært inden for sundhedssektoren, byggeriet og it-branchen.

Han har betydelig erfaring som underviser inden for udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, som afvikles internt hos de ordregivende myndigheder samt eksternt ved diverse kursusudbydere.

Peter taler dansk og engelsk og forstår tysk og de skandinaviske sprog.

Nyheder og Events
Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail
 
Advokat testimonials
  1. "Peter Dann Jørgensen of Bird & Bird specialises in public procurement matters, assisting with tender processes for IT systems, construction projects and healthcare services. He regularly advises clients on the drafting of tender documents and in negotiations and also acts on litigious mandates before the Danish Complaints Board. Clients highlight his "superb knowledge and insight," with one in particular specifying him as "excellent at giving advice on EU tenders."

    Chambers Europe 2018