Oversigt

Pernille rådgiver både danske og internationale klienter inden for et bredt område vedrørende it-ret, persondatabeskyttelse og sundhedsdataret

Pernille er advokat på vores danske kontor og har erfaring med rådgivning af klienter inden for et bredt område, der relaterer sig til it-ret, persondatabeskyttelse og sundhedsdataret.

Hun rådgiver klienter om national såvel som international overholdelse af databeskyttelsesreglerne, herunder i forbindelse med den kommende Persondataforordning og complianceprojekter.

Pernilles erfaring omfatter rådgivning og udarbejdelse af bl.a. persondata¬betingel¬ser- og politikker, databehandleraftaler, konsekvensanalyser og Privacy Impact Assesments. Hun har desuden ydet detaljeret rådgivning inden for en række andre områder, herunder sikkerhedsspørgsmål, registreredes rettigheder, overvågning af medarbejdere og whistleblowerordninger.

Derudover rådgiver Pernille inden for sundhedsret, herunder særligt i relation til sundhedsdata og informationssikkerhed i relation til sundhedsområdet både inden for det private og det offentlige område.

Pernille yder også juridisk rådgivning inden for generel IT-ret, e-handel og markedsføringsret.

Hun bidrager til artikler om persondatabeskyttelse og it-retlige relaterede emner og er taler ved seminarer og konferencer om databeskyttelsesret.

Pernille taler dansk og engelsk og forstår tysk og de skandinaviske sprog.

Nyheder og Events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail