Oversigt

Peer er specialiseret indenfor IP og rådgiver danske og internationale virksomheder, særligt om ophavsretlige spørgsmål.

Peer er partner i vores internationale IP-afdeling, hvor han har ansvaret for at lede og videreudvikle vores danske IP-afdeling.

I mere end 25 år har Peer rådgivet musik- og filmbranchen om ethvert aspekt inden for ophavsretten, herunder håndhævelse af immaterielle rettigheder i forbindelse med sager om krænkelse af rettigheder til blandt andet musik, tv-serier, spil og anden software, ligesom han løbende bistår rettighedshavere, der udsættes for piratkopiering og varemærkeforfalskning. Herudover har Peer mangeårig erfaring med licens-, sponsor- og andre immaterialretlige aftaler og rådgiver en række af idrættens organisationer om udnyttelse af sportsrettigheder både nationalt og internationalt. Derudover har han et indgående kendskab til designret, varemærkeret samt beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Peer rådgiver tillige om immaterialretlige problemstillinger i forbindelse med overdragelse og omstrukturering af virksomheder og har bistået danske såvel som udenlandske virksomheder i adskillige transaktioner.

Peer har stor procedureerfaring og fører sager såvel for de ordinære domstole som for danske og udenlandske voldgiftsretter.

Han har møderet for landsretten og Højesteret og er medlem af en række danske og udenlandske faglige foreninger og sammenslutninger.

Peer er medlem af Advokatnævnet.

Peer taler dansk, engelsk og har en god forståelse for de skandinaviske sprog.

Nyheder og EventsSe tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail