Mogens Dyhr Vestergaard

Associate Danmark

Oversigt

Mogens har betydelig erfaring med at rådgive om internationale retsforhold, herunder indenfor IP

Mogens er senioradvokat i vores danske IP-afdeling.   

 

Mogens har en bred erfaring inden for IP og er primært involveret i internationale sager indenfor IP-/it-området og arbejder med retsområder såsom ophavsret, markedsføringsret, forbrugerret, medie- og entertainmentret samt it- og teleret.

 

Han bistår som led i sin praksis jævnligt med transaktioner (kontraktskoncipering og forhandling) indenfor blandt andet medierettens område, herunder med TV-distributions-, licens-, transmissions-, og produktionsaftaler, både på vegne af TV-selskaber, distributører og produktionsselskaber. Han bistår ligeledes jævnligt klienter, navnligt indenfor forbrugerelektroniksektoren, med tvistløsning i forbrugersager (forbrugerklagesager og retssager) og i deres dialog med de danske forbrugermyndigheder.

 

Med udgangspunkt i en LL.M. grad fra University of the Pacific, McGeorge School of Law, og en californisk advokateksamen har Mogens praktiseret i USA i en årrække. Gennem årene i USA specialiserede Mogens sig i at rådgive virksomheder om dansk-amerikanske retsforhold, hvor han ikke mindst bistod danske klienter (ofte teknologibaserede virksomheder) med amerikanske interesser i forbindelse med etablering af en amerikansk selskabsstruktur under skyldig hensyntagen til kommercielle, skattemæssige samt ansvarsbegrænsningsmæssige aspekter. Han bistod tillige løbende sådanne klienter med koncipering og forhandling af kommercielle kontrakter såvel som med tvistløsning, herunder med instruktion og tilsyn med procedureadvokater antaget på klienternes vegne.

 

Mogens har møderet for landsretten.

 

Mogens taler dansk, engelsk, tysk samt de skandinaviske sprog.

Nyheder og EventsSe tidligere events

Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail