Oversigt

Maria specialiserer sig primært inden for udbudsret efter EU udbudsreglerne og den danske tilbudslov

Maria er advokat i vores danske team for EU-udbudsret.

Hendes erfaring med offentlige udbud omfatter udliciterings projekter og udbud omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven samt generel rådgivning om udbud, andre offentligretlige sager og aftalemæssige spørgsmål.

Maria kan hjælpe med at gennemføre alle udbudsfaser, herunder foretagelse af teknisk dialog med markedet, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, gennemførelse af prækvalifikation og tilbudsevaluering.

Maria arbejder desuden som underviser og eksaminator ved Københavns Universitet i faget familie- og arveret samt frivillig rådgiver ved Københavns Retshjælp.

Maria startede hos os i 2013, og hun har tidligere arbejdet hos Forsvarskommandoen i deres strategiske udbudssektion. Under hendes tid der har hun fået praktisk erfaring med udbudsprojekter i den offentlige sektor, og hun har opnået en stor viden om og indsigt i den politiske beslutningsproces.

Hun er cand. jur. fra Københavns Universitet og har desuden læst et semester på Monash Universitet i Melbourne, Australien. Maria blev beskikket i september 2015.

Maria taler dansk og engelsk.


Fagområder og Brancher

Nyheder og Events


Se tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail