Jeg er advokat i vores danske persondatateam, hvor jeg rådgiver klienter indenfor alle aspekter af databeskyttelsesret.

Jeg rådgiver både nationale og internationale klienter, herunder offentlige myndigheder, om alle spørgsmål vedrørende europæisk og dansk databeskyttelseslovgivning, herunder internationale dataoverførsler, brug af databehandlere og databehandleraftaler, brug af personoplysninger til markedsføringsformål, persondataretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt generelle compliance forhold vedrørende behandling af personoplysninger. Jeg har i løbet af de sidste to år tilrettelagt, projektstyret og implementeret en række compliance projekter i forbindelse med databeskyttelsesforordningens (GDPR) ikrafttræden, herunder forestået datakortlægning, analyse af dataflows og udarbejdelse af forskellige persondatarelaterede dokumenter såsom databeskyttelsespolitikker, information om behandling af personoplysninger og fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

Med anvendelsen af GDPR er de registrerede blevet endnu mere opmærksomme på deres rettigheder, og hvordan de kan udøves. Jeg bistår klienter, der modtager rettighedsanmodninger og udfordres i deres behandling af personoplysninger - enten af den registrerede selv eller af Datatilsynet.

Jeg har opnået certificering som Certified Information Privacy Professional (CIPP/E).

Jeg har en baggrund indenfor arbejds- og ansættelsesret, hvilket giver mig en indgående erfaring med HR-relateret persondataret, som er relevant for alle virksomheder og offentlige myndigheder ved behandling af personoplysninger om medarbejdere.

My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • Certified Information Privacy Professional (CIPP/E)
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2010