Jeg er advokatfuldmægtig i vores danske corporate- og persondatateams, hvor jeg rådgiver om databeskyttelsesret (GDPR) og selskabsretlige forhold med fokus på at finde kommercielt holdbare løsninger for vores klienter.

Det øgede fokus på persondata de seneste par år har betydet at området er vokset betydeligt. Dette er sket i takt med, at tech-industrien gør det nemmere end nogensinde at tilgå og dele personoplysninger om både sig selv og andre. Fordi teknologien ikke lader sig begrænse af landegrænser, er netop det grænseoverskridende aspekt ved behandling af personoplysninger meget aktuelt, hvilket kræver en international forståelse for retsområdet. I Bird & Bird rådgiver vi vores klienter med afsæt i vores store internationale ekspertise indenfor databeskyttelsesret og teknologi på tværs af landegrænser.

En god specialistrådgivning forudsætter en bred juridisk erfaring og indsigt i forskellige brancher og teknologier. Med dette in mente er jeg tilknyttet både vores corporate-team og persondatateam med fokus på Tech & Comms sektoren. Det giver mig mulighed for at rådgive indenfor databeskyttelsesret og de juridiske implikationer ved kommerciel implementering af nye teknologier som for eksempel Big Data, brugen af algoritmer, AI og Blockchain, samt M&A og handel med fast ejendom.

Jeg har boet i udlandet af flere omgange, hvilket har givet mig en åben og empatisk tilgang til mine medmennesker på tværs af kulturer og sprog. Dette afspejles i min rådgivning, når jeg skal finde de bedste og kommercielt mest holdbare løsninger for klienten.

My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • Udvekslingsstuderende, University of Otago