Jeg har mere end 10 års erfaring med rådgivning indenfor persondaretten både som ekstern og internt rådgiver og har derfor et indgående kendskab til de udfordringer organisationer står over for i deres compliance arbejde

Jeg har gennem de sidste 10 år fået en indgående erfaring med persondataretten og rådgiver i dag om alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Min erfaring tæller blandt andet rådgivning om overførsler til 3. lande, behandling af persondata i ansættelsesforhold, herunder overvågning af ansatte, samt rådgivning i forbindelse med sikkerhedsbrud.

Jeg har udformet og implementeret GDPR projekter hos en lang række offentlige såvel som private organisationer samt været ansvarlig for udrulning af større internationale GDPR projekter. Under min ansættelse i Bird & Bird har jeg desuden været udstationeret hos den danske høreapparatsproducent Widex for at bistå dem med deres GDPR projekt.

Forinden min ansættelse hos Bird & Bird var jeg ansat i en mellemstor IT virksomhed, hvor jeg var ansvarlig for implementering af GDPR. Jeg har endvidere været ansat i et af Danmarks største advokatkontorer, hvor jeg som persondataspecialist var udstationeret hos ATP i en periode. Mine.udstationeringer og mit arbejde som in-house advokat har givet mig en kommerciel forståelse af, hvordan organisationer håndterer deres persondataudfordringer, herunder i forbindelse med større compliance projekter, og jeg gør i min rådgivning meget ud af at være pragmatisk og værdiskabende..

Udover persondataretten har jeg en bred erfaring med markedsførings- og forbrugerretten, herunder rådgivning i forbindelse med udformningen af konkrete reklamekampagner og reglerne om uanmodet henvendelser.

  • Større dansk detailvirksomhed: Jeg var ansvarlig for selskabets udrulning af sit GDPR-compliance projekt til selskabets 40 partnere i 25 lande i EU og EØS. Det var en væsentlig forudsætning for projektet, at klienten og de lokale partnere brugte så lidt tid som muligt på projektet, hvorfor Bird & Bird fik rollen som projektleder. Som led i projektet udarbejdede jeg online spørgeskemaer og analyser af besvarelserne til hvert enkelt lokal parter samt koordinerede lokale workshops og rådgivning om nationale variationer til GDPR fra Bird & Birds internationale netværk af advokater. Endelig afholdt jeg webinars for de lokale partnere og udarbejdede foldere med henblik på at forberede partnere på projektet og informere dem om GDPR.
  • Widex: Udstationering med henblik på at bistå med selskabets GDPR-compliance projekt, herunder i forbindelse med rådgivning om retsgrundlag og rollefordeling ved salg og reparation af høreapparater samt rådgivning om privacy by design og default i forbindelse med udvikling af nye services. Udstationeringen har givet en helt særlig mulighed for at komme tæt på de enkelte afdelinger i Widex, og jeg således haft en særlig god mulighed for at komme helt tæt på selskabets R&D afdeling og samarbejde med dem i deres arbejde.
  • Fond under erhvervsministeriet: Jeg var ansvarlig for fondens GDPR projekt, der også dækkede fondens 4 datterselskaber. De 4 datterselskaber er alle karakteristeret ved at behandle en større mængde persondata i forbindelse med deres arbejde med at afholde større offentlige events og arrangementer. Projektet inkluderede bistand med kortlægning af behandlingsaktiviteter og udarbejdelse af en GAP-analyse med forslag til implementeringstiltag for at sikre compliance. Endelig udarbejdede jeg nødvendig GDPR-dokumentation, herunder informationsskrivelser, skabelon til databehandleraftale osv. Projektet er udmundet i, at Bird & Bird er blevet valgt som ekstern DPO for fonden.
  • Energiforsyningsvirksomhed: Jeg var ansvarlig for forsyningsvirksomhedens GDPR-projekt, der også dækkede virksomhedens 7 datterselskaber. Projektet inkluderede bistand med kortlægning af behandlingsaktiviteter, herunder deling af persondata selskaberne i mellem samt udarbejdelse af en GAP-analyse med forslag til implementeringstiltag for at sikre compliance. Endelig udarbejdede jeg nødvendig GDPR-dokumentation, herunder informationsskrivelser, skabelon til databehandleraftale osv. Projektet er udmundet i, at Bird & Bird er blevet valgt som ekstern DPO for virksomheden.
  • Statslig lodserivirksomhed: Jeg var ansvarlig for virkosmhedens GDPR-projekt. Projektet inkluderede bistand med kortlægning af behandlingsaktiviteter, udarbejdelse af en GAP-analyse med forslag til implementeringstiltag for at sikre compliance samt hensynstagen til de specifikke regler, som lodserivirksomheden er underlagt. Endelig udarbejdede vi nødvendig GDPR-dokumentation, herunder informationsskrivelser, skabelon til databehandleraftale osv.
  • Projektet er udmundet i, at Bird & Bird er blevet valgt som ekstern DPO for virksomheden.
My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • McGill University
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2010