Oversigt

Daniel er specialiseret i EU-udbudsret og har indgående erfaring med rådgivning om alle faser af udbudsprocesser samt tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, herunder især internationalt målrettede udbud.

Daniel er advokatfuldmægtig i vores danske team for EU-udbudsret.

Daniels erfaring består i tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og rådgivning herom, både i henhold til udbudsloven og forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Han har erfaring fra større og omfattende udbudsprojekter og rådgiver om alle faser af en udbudsproces, herunder også den efterfølgende kontrakthåndtering,  Endvidere har Daniel erfaring med afholdelse af seminarer og undervisning i udbudsret.

Daniel blev cand.jur. fra Københavns Universitet i februar 2016 og har i løbet af studietiden læst et semester på Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien. Derudover deltog han på European Summer School i Italien med fokus på rets- og voldgiftsproces samt konfliktmægling.

Daniel har skrevet juridisk kandidatafhandling inden for EU-udbudsret med overskriften ”Udbudsreglerne og ændringsproblematikker”.

Han har tidligere arbejdet i juridisk afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvorigennem Daniel har oparbejdet indgående praktisk erfaring med gennemførelse af udbud, rådgivning om alle faser af udbudsprocessen samt erfaring med større projekter og projektledelse, herunder Prince2.

Daniel taler dansk og engelsk og forstår de skandinaviske sprog. 

Fagområder og Brancher

Nyheder og EventsSe tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail