Som advokat i vores internationale udbudsteam i Danmark er jeg specialiseret indenfor udbudsret og rådgiver om alle faser af udbudsprocesser, koordinering og gennemførelse af udbud, herunder internationalt målrettede udbud.

Gennem mit arbejde som advokat, rådgiver jeg om alle aspekter af udbudsretten - især gennemførelse af it-udbud samt koncipering og forhandling af it-kontrakter på både kunde- og leverandørsiden. Jeg har desuden erfaring med outsourcing af kritiske it-ydelser inden for den finansielle sektor.

Jeg bruger endvidere min erfaring indenfor udbudsretten til at rådgive vores klienter i forsynings-, forsvars- og sikkerhedssektorer. I årenes løb har jeg oparbejdet særlig erfaring med store og omfattende udbudsprojekter og rådgivning om alle faser af udbudsprocesser med særligt fokus på komplekse it-udbud og udbud indenfor forsyning, forsvar og sikkerhed.

Jeg har rådgivet et stort antal tilbudsgivere i forbindelse med afgivelse af tilbud på danske udbud, særligt internationale tilbudsgivere. Dette omfatter rådgivning om tilbudsafgivelse, opmærksomhedspunkter ved deltagelse i udbud, vurdering og kommentering af udbudsmaterialer samt kvalitetssikring af tilbudsgivers foreløbige og endelige tilbud i forhold til konditionsmæssighed og tilbuddets umiddelbare konkurrencedygtighed.

Efter at have arbejdet i den juridiske afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har jeg stor erfaring med arbejde i politisk styrede organisationer og har førstehåndsindsigt i offentlige myndigheders processer i forbindelse med gennemførelse af udbud.

Fra tid til anden afholder jeg seminarer og undervisning i udbudsret. Herudover har jeg erfaring med at føre sager ved Klagenævnet for Udbud og Domstolene.

Jeg trives med at hjælpe klienter med at nå deres mål og har stor erfaring med projektledelse og har erfaring med at arbejde med projektledelsesmetoder, inklusiv Prince2.

My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Aarhus Universitet - Bachelor i jura
  • KU Leuven, Erasmus udvekslingsophold
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2017