Som advokatfuldmægtig i både vores konkurrence- og corporate-team rådgiver jeg nationale og internationale klienter om danske og europæiske konkurrenceregler samt en bred vifte af selskabsretlige emner, herunder M&A.

At være en del af både det danske konkurrence- og corporate-team giver mig en unik mulighed for at følge transaktioner gennem samtlige stadier fra udkast til godkendelse hos de relevante konkurrenceretlige myndigheder.

Jeg bruger min erfaring indenfor corporate og M&A til at rådgive en mangfoldig klientbase om en bred vifte af selskabsretlige forhold, herunder alle faser af en transaktion, selskabsstrukturer, fast ejendom og investeringer. Jeg rådgiver ligeledes klienter indenfor EU- og konkurrenceret, herunder sager om misbrug af dominerende stilling, konkurrencebegrænsende aftaler, compliance-programmer samt udarbejdelse og etablering af både selektive distributionssystemer og franchise-programmer.

Det er mit mål at præsentere vores klienter for pragmatiske og effektive kommercielle løsninger samt at løse deres juridiske problemstillinger på en enkel og omkostningseffektiv måde.

Jeg begyndte at arbejde i Bird & Bird i 2019 efter at have færdiggjort mine jurastudier på Københavns Universitet. Gennem min studietid har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med corporate- og kommercielle aspekter af lovgivningen, herunder konkurrenceretten, og jeg skrev mit afsluttende speciale om fusionskontrol i EU. Sideløbende med mine studier har jeg i flere år arbejdet med fast ejendom samt selskabs- og konkurrenceret. Dette har givet mig stor indsigt i de juridiske discipliner indenfor forskellige industrier.

My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • Ghent University - Erasmus udvekslingsprogram