Velkommen til vores seneste udbudsretlige nyhedsbrev fra Bird & Bird Danmark. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

En ordregiver kan i et udbud med forhandling ikke forhandle med en tilbudsgiver, hvis tilbud ikke er i overensstemmelse med bindende krav i de tekniske specifikationer

EU-Domstolen har den 5. december 2013 afsagt dom i sag C-561/12 mellem Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium (det estiske finansministerium) vedrørende et udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse. Det blev slået fast, at når et tilbud ikke er i overensstemmelse med de bindende krav, som en ordregiver har fastsat i de tekniske specifikationer, kan ordregiver ikke indgå i forhandling med denne tilbudsgiver.

Læs mere>> 


Klagenævnet udtaler i en kendelse om opsættende virkning, at når en deltager i et prækvalificeret interessentskab går konkurs, kan en anden deltager af interessentskabet ikke indtræde i interessentskabets sted.

Klagenævnet for Udbud har den 28. januar 2014 taget stilling til, hvorvidt en klage fra MT Højgaard A/S og Zübling A/S over Banedanmark skulle tillægges opsættende virkning. Klagenævnet fandt, at den første betingelse herfor, om at klagen skal have noget på sig, er opfyldt, men at den anden betingelse om uopsættelighed ikke var opfyldt. Klagen er således ikke tillagt opsættende virkning.

Læs mere>>


Klagenævnet afviser retlig interesse/klage ”for tiden” 
 
Klagen mod Region Sjælland i kendelsen af 23. oktober 2013 blev ikke taget til følge af Klagenævnet for Udbud, idet klager ikke havde godtgjort eller blot sandsynliggjort, at udbudsbetingelserne var udformet med henblik på at favorisere én bestemt tilbudsgiver.

Læs mere>> 


Europa-Parlamentet har stemt ja til det nye udbudsdirektiv og forsyningsvirksomhedsdirektiv  

De nye udbudsdirektiver for udbud af offentlige indkøb blev onsdag den 16. januar 2014 godkendt af Europa-Parlamentet.

De nye udbudsdirektiver moderniserer de nuværende udbudsdirektiver, og det forventes at de nye regler vil skabe en forenkling af udbudsprocedurerne, der ofte er komplekse og omkostningstunge. Desuden forventes de nye regler at fremme innovation og kvalitet i udbudsprocesser. 

Læs mere>> 


Kontakt

Kontakt venligst vores udbudsteam eller Peter Dann Jørgensen, partner og leder af udbudsteamet.

Ønsker du at modtage Bird & Bird’s nyhedsbrev klik her.