Velkommen til vores seneste IT-retlige nyhedsbrev. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber, du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Højesteret: Nomas varemærke krænket 

Højesteret har den 11. december 2013 afgjort, at Homeenter på utilbørlig måde har snyltet på varemærket Nomas særpræg og renomme. Homeenter skal derfor betale et vederlag på 150.000 kr. til Noma.

Mikkelsen Media ApS havde efter aftale med det svenske firma Homeenter udført internetannoncering for en chokoladeklub. Af internetannoncen fremgik det, at man ved at tilmelde sig i chokoladeklubben deltog i lodtrækningen om en middag på restaurant Noma. Homeenter godkendte internetannonceringen...

Læs mere>>


Ny forbrugeraftalelov

Folketinget har vedtaget en ny forbrugeraftalelov, som implementerer EU's direktiv om forbrugerrettigheder. De vigtigste ændringer angår udvidelse af fortrydelsesretten og den erhvervsdrivendes oplysningspligt.

Den nye lov om forbrugeraftaler blev vedtaget af Folketinget den 10. december 2013. Loven implementerer EU direktiv 83/2011. Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv, hvilket betyder, at der vil være enslydende regler i samtlige EU-lande. Herunder følger en beskrivelse af de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende lov....

Læs mere>>


Årsrapport kan nu aflægges på engelsk 

Årsregnskabslovens regler har hidtil indeholdt et krav om, at årsrapporter skulle aflægges på dansk. Disse regler er blevet ændret som følge af en internationalisering af årsregnskabsloven.
Den 1. januar 2014 trådte en ændring af årsregnskabsloven i kraft. Det er nu muligt at aflægge årsregnskab udelukkende på engelsk. Det har hidtil været et krav at årsrapporter blev aflagt på dansk, dog med mulighed for at aflægge årsrapporten både på dansk og på engelsk i en tosproget version....

Læs mere>>


Kvik Trafikskole krænker ikke Kvik Trafiks varemærkeret

Sø- og Handelsretten har i en sag mellem to køreskoler fra henholdsvis Storkøbenhavn og Silkeborg taget stilling til, hvorvidt brugen af navnet Kvik Trafikskole var en krænkelse af Kvik Trafiks varemærkerettigheder. Fra maj 2012 og frem oplevede køreskolen Kvik Trafik, Silkeborg, at et større antal personer fra Storkøbenhavn henvendte sig for at tilmelde sig køreundervisning. Igennem disse henvendelser blev Kvik Trafik opmærksom på Kvik Trafikskole, København og den mulige navneforvirring, hvorefter sagen blev anlagt...

Læs mere>>


Forkerte prisangivelser: 399 kr. for en ny bærbar computer? 

Elektronikkæde havde ved en fejl sat en bærbar computer til salg på deres hjemmeside til 399 kr. i stedet for 3.999 kr. Prisen fik flere forbrugere til at slå til, men elektronikkæden ville ikke gennemføre købet, da de mente, der var tale om en menneskelig fejl, som forbrugerne burde vide var forkert. Elektronikæden mente dermed ikke, at de var bundet af den forkert angivne pris...

Læs mere>>


Frist for whistleblower udskydes igen

Bird & Bird har i tidligere nyhedsbreve skrevet om den obligatoriske whistleblowerordning for finansielle virksomheder. Datatilsynet oplyser nu, at antallet af virksomheder, der er omfattet af ordningen, er større end først antaget, hvorfor fristen for anmeldelse er udskudt til den 7. februar 2014...

Læs mere>>