Velkommen til vores seneste IT-retlige nyhedsbrev. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Bliv klog på udfordringerne ved cloud computing

Cloud computing er blevet et praktisk og brugbart instrument for rigtig mange virksomheder for at opnå konkrete fordele i forhold til omkostninger, fleksibilitet og skalerbarhed. Overgangen til en cloud-løsning er dog for mange virksomheder udfordrende....
Læs mere>>


Principiel EU-dom om jurisdiktion i ophavsretten


EU-Domstolen har afsagt en principiel dom om nationale domstoles kompetence til at dømme i sager om ophavsret. Dommen omhandler Domsforordningens bestemmelse om hvilket lands domstole, der konkret har kompetence til at dømme i en sag om erstatning uden for kontrakt...
Læs mere>>


Lovforslag om obligatoriske whistleblowerordninger

Finanstilsynet har haft et lovforslag i høring, der blandt andet indeholder regler om indførelse af obligatoriske whistleblowerordninger i finansielle virksomheder, pensionskasser, investeringsforeninger, forsikringsmæglervirksomheder med flere...
Læs mere>>


Instagram - en gratis billeddatabase?

Det har været fremme i flere medier, at forskellige medier, herunder bl.a. DR og virksomheder, har brugt billeder, som brugere har uploadet til den sociale billeddelingstjeneste Instagram og Facebook. Billederne er fx blevet anvendt som illustration til artikler eller i markedsføringsmateriale. Kendetegnet for denne brug var, at billederne blev anvendt uden samtykke/tilladelse fra ejeren af Instagram kontoen, hvorfra billedet er hentet, som oftest også var fotografen...
Læs mere>>


Digitalt underskrevet lånedokument ej fundament for tvangsfuldbyrdelse

Vestre Landsret har afsagt kendelse om, at et lånedokument, der er underskrevet digitalt, ikke opfylder betingelserne i retsplejeloven for at udgøre et fundament til tvangsfuldbyrdelse.


Retsplejeloven indeholder regler om, at visse dokumenter, herunder eksempelvis domme, kan anvendes til at fuldbyrde et krav i fogedretten. Derudover er der tilsvarende mulighed for, at blandt andet pantebreve og gældsbreve kan anvendes til fuldbyrdelse. Dette kan ske, såfremt der i disse er anført en såkaldt fuldbyrdelsesklausul, hvorefter der kan ske tvangsfuldbyrdelse over for underskriveren.
Læs mere>>

Download Newsletter