Fire Bird & Bird-advokater certificeret til nyt IT-tvistløsningsorgan

Danske IT-Advokater har pr. 1. september 2013 indført en tvistløsningsordning, hvor eksperter kan give udtalelser i verserende IT-tvister. Bird & Bird Danmark har fire advokater repræsenteret på listen over eksperter.

Jesper Langemark, Nicolai Dragsted, Nis Peter Dall og Peter Lind Nielsen er alle blevet certificeret som eksperter i Danske IT-Advokaters nye tvistløsningsordning (herefter: Ordningen). Ordningen kan anvendes, når parterne i en IT-tvist har aftalt at lade et allerede opstået eller fremtidigt juridisk eller teknisk spørgsmål blive vurderet af Ordningens eksperter.

Bird & Bird lancerer Cloud Computing App til iPad

Bird & Bird har lanceret en app til iPad, der indeholder svar på ofte stillede juridiske spørgsmål om Cloud computing inden for 11 jurisdiktioner. 

Uanset om du er bruger eller udbyder af Cloud service, vil denne app dække de primære juridiske problemstillinger, du bør overveje ved anvendelse af Cloud computing, samt give svar på, hvilke foranstaltninger, der bør foretages for at anvendelsen er i overensstemmelse med loven.

Formålsbegrænsning af samtykke ved databehandling

Det af EU nedsatte udvalg, som skal behandle spørgsmål i forbindelse med persondatabeskyttelse, den såkaldte Artikel 29-gruppe, har offentliggjort en udtalelse, som indeholder retningslinjer om formålsbegrænsning af samtykke til databehandling.

Højesteret: Forsvarets ophævelse af it-kontrakt var berettiget

Højesteret har afgjort de to sager mellem Forsvarets Materieltjeneste og Saab. Højesteret stadfæstede dommen om arbejdsestimatet, mens den anden sag fik et nyt resultat, idet ophævelsen fra Forsvarets Materieltjeneste blev anerkendt. Saab blev herefter pålagt at betale ca. 200 mio. til Forsvarets Materieltjeneste.

Harmonisering af procedure ved brud på persondatasikkerhed i telebranchen 

Kommissionen har vedtaget en forordning, som skal sikre harmoniserede regler i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. Forordningen gælder for teleselskaber og internetudbydere.

Forordningen er en følge af Kommissionens beføjelse i ePrivacy Direktivet om at sikre tekniske virkemidler ved sikkerhedsbrud på persondata. Forordningen indebærer få skærpelser, men generelt skal forordningen ses som en foranstaltning til at harmonisere EU-landenes regler.

Download Newsletter