Nasdaq First North bliver et registreret SMV-vækstmarked

 Casper Moltke-Leth, Ted Rosenbaum, Filip Kaas

09-2019

Nasdaq First North skifter navn til Nasdaq First North Growth Market som følge af dets registrering som et SMV-vækstmarked.

Med virkning fra den 1. september 2019 blev Nasdaq First North registreret som et EU SMV-vækstmarked og skifter i den forbindelse navn til Nasdaq First North Growth Market. Det nye SMV-vækstmarked blev indført med MiFID II direktivet og udgør en underkategori af den multilaterale handelsfacilitet (MHF), og det har til formål at lette adgangen til kapital for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Hvad indebærer ændringen?

Indførelsen af SMV-vækstmarkedet indebærer lovgivningsmæssige lempelser – særligt ift. Markedsmisbrugsforordningen (MAR) og Prospektforordningen- som har til formål at lette de administrative byrder for SMV'erne, samtidig med at markedets integritet og investorbeskyttelsen opretholdes.

Som følge af registreringen af First North som et nyt SMV-vækstmarked, er Nasdaqs regelsæt, som First North selskaberne er underlagt, blevet tilrettet.

Dette skal virksomheder optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market være opmærksomme på:

  • Det er nu et krav at have tilstrækkelig driftskapital for mindst 12 måneder efter første handelsdag, hvis udstederen ikke kan demonstrere rentabilitet.
  • Det er nu et krav, at udstederne ved offentliggørelse af relevante virksomhedsoplysninger skal have direkte links til finansielle rapporter (herunder halvårsrapporter), prospekter og virksomhedsbeskrivelser på udstederens hjemmeside.
    • Disse oplysninger skal være tilgængelige på hjemmesiden i min. 5 år, og de direkte links skal ligeledes være tilgængelige i 5 år.
  • SMV'er har med indførelsen af de nye regler endvidere muligheden for at udarbejde et simplificeret prospekt for sekundære udstedelser, så længe de har været optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market i minimum 18 måneder. 
  • Det nye navn "Nasdaq First North Growth Market" skal anvendes i al kommunikation til markedet.

Bird & Bird har rådgivet adskillige selskaber i forbindelse med børsnotering på Nasdaq First North Growth Market og har derfor et indgående kendskab til reglerne og proceduren for at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til reglerne, der gælder for virksomheder optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market eller proceduren for at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, kan du kontakte Head of Bird & Bird i Danmark Casper Moltke-Leth, advokat Ted Rosenbaum eller advokatfuldmægtig Filip Kaas.