Så er Persondataforordningen vedtaget

04-2016

Europa-Parlamentet vedtog den 14. april 2016 den nye persondataforordning, som i medfør af en 2-årig ikrafttrædelsesfrist bliver en realitet i første kvartal af 2018.

Det overordnede formål med den nye persondataforordning er at sikre EU-borgeres fundamentale rettigheder, hvilket har medført en skærpet beskyttelse af enkeltpersoners personoplysninger. Dette har resulteret i nye krav til virksomheder, som indsamler og behandler personoplysninger, hvad enten disse er medarbejdere, patienter, kunder eller samarbejdspartnere. Samtidig medfører Persondataforordningen dog også administrative lettelser, som skal smidiggøre processen for dataansvarlige.

Den store teknologiske udvikling har medført et behov for mere harmonisering på persondataområdet i alle EU's medlemsstater. På grund af uens implementering formår Persondatadirektivet fra 1995 i dag ikke at skabe den tilstrækkelige balance i beskyttelsen af personoplysninger på tværs af medlemslandene. Direktivet var desuden hverken tidsvarende eller forenelig med nutidens digitaliserede verden - med brug af smartphones, sociale medier og cloud computing.

Forordningens anvendelsesområde er bredt og har betydning for alle virksomheder, der indsamler og behandler persondata om privatpersoner – uanset om behandlingen foretages som dataansvarlig eller på vegne af andre, som databehandler. Derudover vil virksomheder uden for EU også kunne rammes af forordningen, såfremt de tilbyder tjenester indenfor EU.

For yderligere information, se da venligst pressemeddelelsen: http://bit.ly/23Vihi0