Nye regler vedrørende ansøgning om arbejdstilladelser

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

06-2016

Pr. den 10. juni 2016 er reglerne vedrørende den såkaldte "greencardordning" og "beløbsordning" ændret, således, at selve greencardordningen er afskaffet og minimumsbeløbet under beløbsordningen hæves.

De nye regler og baggrunden for afskaffelsen

I Danmark er det et krav, at alle statsborgere fra lande uden for EU/EØS har en arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde og opholde sig i Danmark. En sådan tilladelse kan søges på flere forskellige måder afhængig af den konkrete ansøgers situation. To særligt anvendte modeller var/er den såkaldte "greencard-ordning" og "beløbsordning".

Greencard-ordningen blev indført i 2007 med det formål at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft i Danmark i en tid, hvor der var økonomisk opsving og mangel på kvalificeret arbejdskraft. I 2008 blev ordningen udvidet med en yderligere jobplan. Greencard-ordningen gav tredjelandsstatsborgere mulighed for at få en opholdstilladelse med henblik på at søge job. Ansøgeren blev bedømt ud fra et pointsystem, hvor der blev givet point for sprogfærdigheder, uddannelse m.m.

Beløbsordningen er en ordning, der giver tredjelandsstatsborgere, som er tilbudt arbejde med høj løn, en let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter, men derimod som udgangspunkt alene, at ansøgeren har en vis minimumsløn årligt.

Med de nye regler er Greencard-ordningen pr. den 10. juni 2016 afskaffet, mens minimumslønnen under Beløbsordningen hæves fra 375.000 kr. årligt til kr. 400.000 årligt.

Baggrunden for afskaffelse af Greencard-ordningen er, at den ikke har haft den tilsigtede effekt, nemlig at tiltrække kvalificeret arbejdskraft inden for ansøgerens uddannelsesområde. Således arbejder næsten halvdelen af Greencard-holderne som ufaglærte, og kun under end en tredjedel arbejder inden for deres oprindelige uddannelsesområde, som hensigten var.

Ændringerne er som anført trådt i kraft den 10. juni 2016, hvilket indebærer, at der fra og med denne dato ikke længere kan indgives nye ansøgninger under Greencard-ordningen eller under Beløbsordningen for ansættelser med en årsløn på mindre end 400.000 kr.

Greencardhavere, der har fået opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet inden den 10. juni 2016, kan dog få forlænget opholdstilladelsen, hvis disse opfylder de hidtil gældende regler for forlængelse.

Medfølgende familiemedlemmer til greencardhavere kan fortsat ansøge om at få opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Dette gælder, uanset om det medfølgende familiemedlem ansøger om opholdstilladelse før eller efter den 10. juni 2016.

Bird & Birds kommentarer:

Konsekvenserne af de nye regler er, at der nu findes en mulighed mindre for en tredjelandsstatsborger at komme ind i Danmark på, mens der endvidere også bliver stillet endnu højere krav til den i forvejen meget anvendte beløbsordning.

Det betyder selvsagt, at danske virksomheder nu vil få endnu sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, da processerne for at opnå en arbejds- og opholdstilladelse vil være endnu sværere for de udenlandske ansøgere.

Bird & Bird har stor erfaring inden for ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse og kan hjælpe med sparring omkring, hvilken form for ansøgning en tredjelandsstatsborger bør søge efter. Endvidere kan Bird & Bird også som fuldmagtshaver hjælpe med selve ansøgningsprocessen.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14