Ny standard driftsaftale på vej

03-2016

Den 24. maj 2016 går en ny standardkontrakt "live" og offentliggøres. Det er ITB, DIT og Danske IT- Advokater, der i samarbejde med Professor Henrik Udsen og advokat Nicolai Dragsted står for udfærdigelse af den nye standardkontrakt. Driftsaftalen skal agere som en ny type deklaratorisk standardkontrakt for primært det private marked.

Hvorfor skal vi have en ny standardkontrakt?

Inden for it-kontraktsområdet findes der en lang række standardkontrakter, herunder K01, som er målrettet leverance af standardprodukter, K02, som er velegnet til større komplekse it-projekter og K03, som er velegnet til it-projekter, hvori der anvendes agile udviklingsmetoder. Der har samtidig været stor efterspørgsmål på en standard driftsaftale. Det tomrum skal nu udfyldes for det private marked.

Formålet med Driftsaftalen er at skabe en fleksibel og afbalanceret standardkontrakt med deklaratoriske rammer, som de konkrete parter selv har mulighed for at udfylde og tilpasse til deres konkrete behov.

Målgruppe

Aftalen vil især være anvendelig for it-leverandører og kunder, der befinder sig i området mellem cloud-løsninger og fuld outsourcing, nærmere bestemt inden for PaaS – "Platform as a Service". Selvom Driftsaftalen primært henvender sig til det private marked, må det forventes, at aftalen også vil kunne anvendes i offentlige lovpligtige udbud, dog med nogle konkrete tilpasninger.

Indhold

Standardkontrakten består af 7 kapitler uden standardbilag. Det er tilstræbt at gøre aftalen sprogligt let tilgængelig, med anvendelse af praktikernes sprogbrug. Standardaftalen vil, når den frigives, visse steder indeholde forslag til alternativ formulering af klausuler, så balancen mellem kunde og leverandør på det konkrete punkt kan tilpasses.

Brug af Driftsaftalen giver flere fordele, som f.eks. reduktion af transaktionsomkostninger, sikring af en anerkendt balance mellem aftaleparterne med markedskonforme ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser.

Driftsaftalen vil formentlig indeholde mulighed for en due diligence undersøgelse både før og efter kontraktens indgåelse. Ved på forhånd at indeholde regulering for begge muligheder, giver det størst mulig fleksibilitet for kontraktens brugere.

Til slut vil der i driftsaftalen være mulighed for at skalere serviceydelserne i forhold til at udvide løsningen med yderligere brugere og/eller services.

Driftsaftalen er for tiden til høring i de tre organisationer, og efter den afsluttende tilpasning forventes den klar til brug fra den 24. maj 2016.