Ny fransk it-lov skal sikre, at al kildekode fra offentlige myndigheder er frit tilgængelig – men når den franske lovgiver helt i mål?

10-2016

Al kildekolde fra offentligt finansierede softwareprogrammer i Frankrig skal i henhold til den nye "digital republik"-lov[1] være frit tilgængelig for borgere samt andre, som det også er tilfældet for andre offentlige dokumenter. Loven trådte i kraft den 7. oktober 2016.

Lovens oprindelige udgangspunkt var, at al kildekode skulle gøres tilgængelig per default; med andre ord per automatik og uden betaling. Heri lå også et ønske om, at kildekode – og andre dokumenter – skulle leveres i et åbent format, der nemt kunne genbruges og bearbejdes.

Et standpunkt som blandt andet er blevet kritiseret af den franske organisation April, der er pioner inden for gratis og tilgængelig software i Frankrig. Ifølge April indeholder lovens artikel 1 ganske vist et vilkår om tilgængelig kildekode, men den har samtidig en blankocheck for offentlige myndigheder i form af en yderst vidtrækkende undtagelse. Den omdiskuterede undtagelse går på, at offentlige myndigheder kan undlade at give adgang til kildekode, hvis det kan true "sikkerheden i statslige informationssystemer." April udtaler om denne, "at der er tale om en uforholdsmæssig undtagelse, som er forankret i myten om sikkerhed gennem uforståelighed, og som risikerer at fjerne substansen af lovbestemmelsen."

Udover undtagelsen vedrørende sikkerheden i statslige informationssystemer indeholder loven også en mere generel undtagelsesbestemmelse, hvorefter de franske myndigheder kan afvise indsigt med henvisning til national sikkerhed, udenrigspolitiske hensyn, personlig sikkerhed eller politiefterforskning.

I den endelige version lagde man sig fast på at "opfordre" til gratis og frit software, når statslige myndigheder udvikler, køber eller anvender software. Som tidligere nævnt var der ellers indskrevet i det oprindelige lovudkast, at al statslig software skulle være open source-baseret og gratis. Ikke overraskende blev dette også kritiseret af April, der mener, at en opfordring til frit og tilgængeligt software ikke er tilstrækkeligt til at understøtte det overordnede formål med loven, da en sådan bestemmelse intet selvstændigt, normativt indehold har.

April går endda længere i sin kritik og fremhæver, at loven demonstrerer en slående mangel på politisk rækkevidde, er fuldstændig uden normativt indhold og ganske åbenlyst ikke imødekommer de udfordringer, som samfundet i øjeblikket står overfor. Kun hvis tilgængelig kildekode prioriteres som absolut nummer ét i statslige myndigheder og offentlige institutioner generelt, vil vi kunne understøtte teknologisk uafhængighed og suverænitet over deres informationssystemer.
[1] LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)