Køb af kopivarer er for egen regning

12-2016

Sø og Handelsretten afsagde den 21. december 2016 dom i en sag rejst af Ombudsmanden mod Finansrådet som mandatar for Nordea i anledning af, at Nordea nægtede at lave en såkaldt charge-back til en forbruger, som via nettet havde købt falske Nike-sko. Nogle af skoene var blevet konfiskeret i tolden, mens andre var blevet leveret.

Forbrugere er berettiget til charge-backs, hvis de via fjernsalg har købt en vare, som ikke kommer frem, jf. betalingstjenestelovens § 74. Reglen finder imidlertid ikke anvendelse, hvis varen blot lider af en mangel.

Sø- og Handelsretten fandt først, at når man bestiller et par originale Nike-sko og modtager et par falske, så er der tale om en mangel. Derfor fandt reglen ikke anvendelse på de sko, som var blevet leveret.

I relation til de konfiskerede sko anvendte Sø- og Handelsretten forarbejderne til bestemmelsen i betalingstjenesteloven, der foreskrev, at hvis manglende levering skyldes toldkonfiskation af ulovlige varer, finder reglen alligevel ikke anvendelse.

Afgørelsen slår derfor fast, at køb af falske produkter over nettet, også selvom man er i god tro, er for helt egen regning og risiko.