Ansættelsesretligt nyhedsbrev - september 2016

09-2016

Velkommen til første udgave af vores Ansættelsesretlige nyhedsbrev. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber, du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

New proposal from Advocate-General in a matter concerning religious headgear goes against a former proposal
In a new matter, the European Court of Justice has been asked by a French court if it is in accordance with EU-law, particularly Directive 2000/78/EF, that an employer prohibits employees to wear headgear towards the company's customers.
Read more...

Advocate-General paves the way for employees to be forbidden to wear religious headgear at the workplace
In a matter, the European Court of Justice has been asked by a Belgian court if a prohibition for employees against wearing visible characteristics of political, philosophical or religious belief violates Directive 2000/78/EF.
Read more...

New rules regarding application for work and residence permits in Denmark
As of 10 June 2016 the rules known as "the green card scheme" and "the pay limit scheme" have been changed so that the green card scheme has been repealed and the minimum amount of the pay limit scheme has been increased.
Read more...

Judgment regarding bonus programme with a retention element in relation to the Danish Salaried Employees Act section 17a
On 27 May 2016, the Danish Maritime and Commercial Court passed a judgment regarding questions on whether a bonus programme with a retention element was a payment covered by the rules in the Danish Salaried Employees Act section 17a and whether the accrual principle in the programme was in conflict with section 17a.
Read more...

Vikar havde krav på efterregulering af løn og godtgørelse for overtrædelse af vikarloven og ansættelsesbevisloven
Ifølge vikarloven skal et vikarbureau sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave.
Læs mere...

Ny lovgivning forpligter arbejdsgivere til at have en politik om elektroniske cigaretter
Den 7. juni 2016 træder den nye lov om elektroniske cigaretter i kraft. Loven indeholder en række forskellige bestemmelser om elektroniske cigaretter, herunder regler om markedsføring og kvalitet.
Læs mere...

Genudbud af budkørsel var ikke en virksomhed eller en del heraf – udbudsklausul om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle følges var alene et tredjemandsløfte, som lønmodtagerne ikke kunne støtte ret på
Højesteret har den 24. maj 2016 afsagt dom i en sag om genudbud af buskørsel, hvor der i udbudsbetingelserne var indeholdt klausul om, at erhververen skulle følge virksomhedsoverdragelsesloven.
Læs mere...

Ny dom fra Østre Landret bekræfter, at der ikke skal afregnes feriegodtgørelse for den 6. ferieuge
Østre Landsrets sag af 17. januar 2016 vedrørte en stridighed over en medarbejders ret til feriegodtgørelse for den 6. ferieuge i forbindelse med dennes fratræden.
Læs mere...