Udbudsloven er fremsat igen

10-2015

Efter åbningen af folketinget blev udbudsloven igen fremsat. Loven vil forventeligt træde i kraft 1. januar 2016.

Udbudsloven blev skriftligt fremsat af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen som lovforslag nr. L 19. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at forslaget vil blive behandlet allerede den 29. oktober 2015.

Det er forventningen, at loven træder i kraft 1. januar 2016, hvilket fremgår af forslagets § 196, stk. 1. Loven vil således ikke finde anvendelse på udbud, der er iværksat inden den 1. januar 2016.

Af nyskabelser, som loven medfører, kan blandt andet nævnes følgende:

  • Ordregiver skal i udbudsmaterialet beskrive den valgte evalueringsmetode.
  • Det vil alene være den virksomhed, der vinder udbuddet, som skal indsende fuld dokumentation.
  • Der gives væsentligt bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling, og der bliver en helt ny udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.
  • Der gives mulighed for at stille krav om, at et produkt skal være forsynet med et bestemt mærke, fx Svanemærket.
  • Der indføres et nyt regelsæt for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdier.

Hele det fremsatte lovforslag samt tilhørende bemærkninger kan læses på http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L19/20151_L19_som_fremsat.pdf

Vil du vide mere om den nye udbudslov afholder Bird & Bird et kursus med en grundig trin-for-trin gennemgang den 9. december i Aarhus og den 19. december i København. Læst mere om kurset på http://www.nohr-con.com/dk/courses/om_udbud/den_nye_udbudslov_-_vaer_pa_forkant/