Påstand om forbud mod anvendelse af varemærke ikke taget til følge, da krænkelse ikke var sandsynliggjort.

 Peter Lind Nielsen

06-2015

Den verdensomspændende dagligvareproducent Unilever har for nyligt i Sø- og Handelsretten tabt en sag om et midlertidigt forbud mod den danske dagligvarevirksomhed Coop Danmarks og private label virksomheden Nopa Nordic A/S' anvendelse af et registreret varemærke. Retten fandt det ikke sandsynliggjort, at anvendelsen af varemærket krænker Unilevers rettigheder.

Sagen angik, hvorvidt Unilever, som indehaver af det registrerede varemærke BIOTEX og det anvendte varemærke Bio-tex, kunne få nedlagt et midlertidigt forbud mod, at Coop Danmark og Nopa Nordic A/S anvendte det ligeledes registrerede varemærke "D'or-Tex". Begge varemærker anvendtes til markedsføring af vaskemiddel i danske dagligvarebutikker.

D’or-Tex er udviklet af og fremstillet for Coop Danmark af Nopa Nordic A/S, som er indehaver af varemærket, som har været registreret siden 1983. Vaskemidlet D'or-Tex blev introduceret på markedet i uge 46 i 2014. Bio-tex har som vaskemiddel været markedsført i Danmark siden 1965. Unilever forsøgte med sagen i Sø- og Handelsretten at få nedlagt forbud mod Coop Danmarks markedsføring og brug af varemærket D'or-Tex til en ny serie af vaskemidler, da Unilever mente, at navn og design på D'or-Tex' emballage lå for tæt op af Bio-Tex'.

Retten fandt det ikke sandsynliggjort, at der forelå risiko for forveksling mellem de to varemærker, og ej heller at der ved Coop Danmarks anvendelse af D'or-Tex skete snylteri på Bio-Tex' særpræg og renommé, som det kunne være tilfældet når henset til den øgede beskyttelse, der ifølge Retten tilkom Bio-Tex som velkendt varemærke.

Om end der ved Rettens nærmere gennemgang af elementer i de to produkters emballage konstateredes farvesammenfald, var Rettens samlede vurdering, at det ikke ansås for sandsynligt, at anvendelse af D'or-Tex' emballage krænkede Unilevers rettigheder.

Sø- og Handelsretten tog således ikke Unilevers påstand om forbud til følge, og det er Coop Danmark sammen med Nopa Nordic A/S, som kan gå sejrrigt ud af navnestriden.

Unilever skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til dækning af sagsomkostninger til Coop Danmark og Nopa Nordic A/S.

I en pressemeddelelse fra Coop Danmark udtaler juridisk direktør Per Sjøqvist: "Det er en sejr for den frie konkurrence og dermed for forbrugerne, for det betyder, at vi kan tilbyde en vare, der udover at have de samme vaskeegenskaber som mærkevaren, er miljømærket og billigere."

UPDATE: Unilever kærede efterfølgende afgørelsen, og Østre Landsret omgjorde den 9. oktober 2015 Sø- og Handlesrettens afgørelse, da Landretten fandt, at markedsføringen af D'or-tex indebar en risiko for udvanding af Bio-tex' renommé og markedsposition. Coop Danmark og Nopa Nordic A/S forbydes efter kendelsen at markedsføre D'or-tex produkter og tilpligtes at tilbagekalde alle D'or-tex produkter fra butikker og distributører.

Læs Bird & Birds omtale af kendelsen her.