Manglende registrering i Det Offentlige Ejerregister medfører bøder

12-2015

Det er lovpligtigt for ledelsen i kapitalselskaber at registrere selskabets ejere i Det Offentlige Ejerregister. Erhvervsstyrelsen vil nu sanktionere manglende registrering med bøder.

Erhvervsstyrelsen sender i øjeblikket advarsler ud til ledelser, der ikke har opfyldt sin forpligtelse om at registrere selskabets ejere, der ejer mere end 5 % af selskabets kapitalandele eller stemmer i Det Offentlige Ejerregister. Under overskriften "Registrér nu - og undgå bøder" skriver Erhvervsstyrelsen følgende:

"Vi kan i henhold til selskabsloven pålægge de enkelte ledelsesmedlemmer daglige eller ugentlige bøder, indtil registreringen foretages. Bøderne vil blive varslet og udstedes derefter til det enkelte ledelsesmedlem. De vil starte på 5.000 kr. pr uge og efter 8 uger - og en bøde på samlet 40.000 kr. - vil den ugentlige tvangsbøde stige yderligere. Bøderne vil kunne tildeles, så længe der ikke foretages nødvendig registrering."

Sanktionerne kommer i kølvandet på den opmærksomhed, der har været omkring Det Offentlige Ejerregister, som har været offentligt tilgængeligt siden 15. juni 2015. Erhvervsstyrelsen har i en skrivelse gjort opmærksom på, at "Vi følger registreringerne nøje og vil vurdere de nødvendige tiltag løbende."

Erhvervsstyrelsen melder intet konkret om, hvornår udstedelse af bøder vil starte, men informerer blot om, at tiltaget vil blive iværksat indenfor en "ikke-nærmere defineret tidshorisont."

Der kan læses nærmere om Det Offentlige Ejerregister i vores nyhed fra den 3. juni 2015, som kan læses ved at klikke her.

Registrering i Det Offentlige Ejerregister foretages kan foretages ved at klikke her.