Hvad sker der, når cloud-tjenesten går ned?

06-2015

Det er af stor betydning, at man som erhvervsdrivende har en klar og entydig aftale med sin cloud-tjeneste udbyder. På den måde kan mange problemer undgås. Der er dog også situationer, som man ikke kan aftale sig ud af. Her tænkes især på, at cloud-tjenesten som alt andet, der er baseret på internettet, kan gå ned. I sådan et tilfælde kan det være gavnligt, at der foreligger en aftale, som tager stilling til udlevering og adgang til data.

Udbuddet af cloud-computing tjenesteydelser vokser hastigt, og der kommer gradvist flere udbydere af cloud-løsninger. Det er derfor også blevet mere vigtigt, at man som kunde og erhvervsdrivende ser sig for, når man vælger, hvilken cloud-løsning der skal anvendes. Der er vejledning at hente om implementering og kontraktindgåelse i Danske IT-Advokaters vejledning om cloud-computing kontrakter, som er udarbejdet i samarbejde med DANSK IT. Dette har Bird & Bird tidligere skrevet om, og der kan læses mere om vejledningen her.

Et af punkterne i vejledningen er, at brugeren/kunden af cloud-tjenesten skal sikre sig ejendomsretten til sine egne data. Det er vigtigt, at dette fremgår klart af selve kontrakten. Dette er ligeledes ifølge Brancheforeningen for IT-Hostingvirksomheder i Danmark (BFIH) den bedste måde at beskytte sig på, hvis cloud-tjenesten går ned. Dog skal brugerne af cloud-tjenester være opmærksomme på, at der ikke findes en entydig løsning i disse tilfælde.

Typeeksemplet på, hvornår det går galt, er, når det er en mindre virksomhed, som udbyder cloud-tjenesten. Dette skyldes, at de mindre virksomheder ofte lejer lagerpladsen hos et større firma. Hvis den mindre virksomhed ikke længere får betalt regningerne til ejeren af lagerpladsen eller andet i forholdet mellem disse går skævt, betyder det som yderste konsekvens, at der bliver lukket ned for lagerpladsen. Dette vil i sidste ende gå ud over brugeren ved, at brugeren blandt andet ikke kan få adgang til lagerpladsen og dermed til sine data.

Det er derfor vigtigt, at man som bruger af cloud-tjenester kender sin udbyder, og ved om denne selv ejer lagerpladsen eller lejer den ved et andet firma. På den måde kan man som bruger og erhvervsdrivende undgå at stå i en situation, hvor der bliver lukket ned for ens cloud-tjeneste pga. fejl hos mellemledet.

Der er mange fordele ved at skifte over til cloud-computing, hvor det er muligt at tilgå ens data fra mange forskellige enheder uden, at man skal være koblet op på et bestemt netværk. Det kan derfor tilrådes, at erhvervsdrivende kombinerer en cloud-løsning med den sikkerhed, som ligger i også at foretage backups på eksterne harddiske. På den måde vil der stadig være kontrol med ens data, selvom cloud-tjenesten skulle gå ned.