Forbrugerombudsmanden politianmelder erhvervsdrivende for udsendelse af spam

01-2015

Forbrugerombudsmanden har flere gange politianmeldt erhvervsdrivende på grund af uanmodet reklamehenvendelser til forbrugere (spam). Samtlige sager er blevet afsluttet i december, hvor de erhvervsdrivende har betalt bøder af varierende størrelse.

Det er ifølge Markedsføringsloven forbudt at udsende uanmodet reklame via e-mail, sms og andre former for elektronisk post. Forbuddet gælder både reklamehenvendelser til forbrugere, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder.

Forbrugerombudsmanden har taget stilling til fem sager på området for uanmodet markedsføring, hvor alle sager er endt med vedtagelse af bøder på mellem 10.000 og 800.000 kr.

Det er bl.a. blevet påpeget af Forbrugerombudsmanden, at det som udgangspunkt efter Markedsføringsloven er lovligt at udsende markedsføring til tidligere kunder, såfremt en række betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, at forbrugeren ved købet udtrykkeligt bliver oplyst om, at f.eks. en oplyst mailadresse eller mobilnummer vil blive benyttet til udsendelse af reklame, og at forbrugeren både ved købet og efterfølgende har mulighed for at frabede sig dette.

Enkeltmandsvirksomheden i sagen havde dog ikke opfyldt betingelserne, og der blev vedtaget en bøde på 10.000 kr. Afgørelsen kan læses her.

Ligeledes fik Forbrugerombudsmanden lejlighed til at præcisere, at et samtykke til modtagelse af reklame på mail ikke kan udstrækkes til også at være et samtykke til modtagelse af reklamer pr. sms.

I det pågældende tilfælde var der tale om en kampagnebølge, hvor reklame pr. sms blev udsendt til 231.293 modtagere. Det store antal af uanmodede henvendelser resulterede i en bøde på 800.000 kr. til virksomheden. Afgørelsen kan læses her.

De tre øvrige afgørelser omhandler forbrugere, som har frabedt/afmeldt sig personligt adresseret reklame, hvor virksomhederne ikke har respekteret dette, men fortsat har udsendt reklamehenvendelser. Alle tre sager resulterede i bøder til de respektive virksomheder på 10.000 kr.

Det er ikke kun uanmodet reklame i form af konkrete tilbud på varer eller ydelser, som er forbudt i medfør af Markedsføringsloven. Henvendelser, som sker med henblik på efterfølgende afsætning, er også omfattet. Som eksempel herpå kan nævnes udsendelse af nyhedsbreve, tilbud om deltagelse i konkurrencer, elektroniske julekort og lignende.