Facebook dømt for overtrædelse af belgisk lov om databeskyttelse

12-2015

På baggrund af en stævning, indgivet af Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred i Belgien, har Retten i 1. instans i Bruxelles pålagt Facebook dagbøder på 250.000 EUR for at have overtrådt den belgiske lov om databeskyttelse.

Facebook underlagt belgisk lovgivning

Hovedspørgsmålet i denne sag vedrørte, hvorvidt Facebook, hvis europæiske hovedkvarter er i Irland, var underlagt belgisk lovgivning. Facebook anførte til sit forsvar, at belgisk lovgivning kun fandt anvendelse, såfremt de belgiske domstole havde jurisdiktion. Til modsvar henviste Retten til Google Spain-sagen, hvori det blev anført, at en medlemsstats databeskyttelseslovgivning også finder anvendelse, hvis aktiviteterne i en lokal virksomhed i medlemsstaten uadskilleligt er sammenhængende med den dataansvarlige. Retten fandt, at dette var tilfældet i denne sag, da Facebook via virksomheden Facebook Belgium SPRL udførte lobbyvirksomhed, markedsføring og salg af annonceplads i Belgien. Facebook var derfor underlagt belgisk lovgivning.

Som følge af dette blev Facebook dømt for at have overtrådt belgisk lov om databeskyttelse, idet Facebook via sociale plug-ins (ikoner, som gør det muligt at "like" og "dele" ting på Facebook) og cookies indsamlede og behandlede data fra personer, som ikke var medlemmer af Facebook, uden at disse havde haft mulighed for at danne sig et fyldestgørende billede af Facebooks vilkår. Facebook blev som følge heraf pålagt dagbøder på 250.000 EUR indtil ændringen af denne praksis. Facebook har nu meddelt, at Facebook vil standse sit foretagende i Belgien, og at de desuden agter at appellere dommen.