Få hjælp fra nationalt rejsehold for offentlige grønne indkøb

 Peter Dann Jorgensen, Maria Haugaard

11-2015

Miljøstyrelsen lancerer et rejsehold, der skal hjælpe til med at gøre de offentlige indkøb endnu mere grønne. Bird & Bird bidrager blandt andet med juridisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med inddragelse af miljøkrav i offentlige indkøb. Processen vil endvidere omfatte workshops, undervisning og netværksarrangementer.

Miljø- og Fødevareministeriet har sammen med Miljøstyrelsen nedsat et Rejsehold for grønne indkøb. Målet er at gøre det nemmere for kommuner og andre offentlige institutioner at købe grønt ind og samtidig sikre, at den offentlige efterspørgsel efter grønne leverandører og produkter bliver styrket. Derfor er hjælpen gratis, understreger Mikkel Stenbæk Hansen, funktionsleder i Miljøstyrelsen, der koordinerer rejseholdets indsats.

"Vi håber, at mange vil tage i mod tilbuddet. Jo flere der er med på den grønne indkøbsbølge, jo større er efterspørgslen efter grønne produkter og tjenesteydelser. Det gavner ikke kun miljøet og pengepungen men også danske virksomheder, der er gode til at udvikle grønne løsninger," siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Søg fra i dag

Det offentlige har en enorm købekraft, som kan være med til at skubbe markedet i en grønnere retning. Frem til den 15. januar 2016 vil det være muligt at ansøge om besøg af Rejseholdet. Ud over generel rådgivning om værktøjer inden for grønne indkøb og totalomkostninger kan Rejseholdet hjælpe med grønne krav i konkrete udbud og nye arbejdsgange, politikker og metoder, der kan føre til grønnere indkøb.

Rejseholdet ledes af Dansk Standard i tæt samarbejde med Bird & Bird Advokatpartnerselskab og rådgivningsvirksomheden FORCE Technology. Dansk Standard glæder sig til at komme i arbejdstøjet:

"Danmarks nye udbudslov giver et nyt og bedre grundlag for at stille miljø- og energikrav i udbud. Det bliver muligt at medregne totalomkostninger, stille krav om miljømærker og indgå i innovative partnerskaber. Vi glæder os til at understøtte det offentlige i flere grønne indkøb og i at bruge de nye muligheder i udbudsloven," siger Jens Heiede, kommerciel direktør i Dansk Standard.

Bird & Birds rolle

Partner Peter Dann Jørgensen og advokat Maria Haugaard er de primære kontraktpersoner fra Bird & Bird. Deres tilgang til udbud er præget af mange års erfaring på området. Udover kompetent bistand til gennemførelsen af udbudsprocesser startende fra udbudsbekendtgørelsen til tildeling af kontrakt, har Peter og Maria i de senere år haft et stadig større fokus på at rådgive om og deltage i de processer og politiske samt praktiske beslutninger, der ligger forud for det egentlige udbud, herunder også gennem udpræget brug af markedsdialog med strategiske formål.

Rejseholdet tilbyder gennem de næste 1½ år to gratis forløb med workshops og rådgivning om grønne indkøb. Forløbene er målrettet offentlige myndigheder og offentlige virksomheder.

Den konkrete rådgivning om grønne indkøb vil tage afsæt i de konkrete behov, deltagerne har. Som inspiration har rejseholdet dog udarbejdet otte rådgivningspakker, som blandt andet vedrører miljøkrav i udbud, kontraktstyring og opfølgning, cirkulære indkøb, totalomkostninger, markedsdialog, udbud med forhandling og innovative partnerskaber.

Hvordan får man besøg af rejseholdet?

Gå ind på rejseholdets hjemmeside: www.rejseholdforgrønneindkøb.dk. Her kan du ansøge om at få besøg med gratis konsulentbistand. Tilmeldingsfristen er 15. januar 2016.

Rejseholdets rådgivningsforløb kører i to runder. Første runde foregår i Jylland og på Fyn fra februar til oktober 2016. Anden runde kører fra november 2016 til juni 2017 på Sjælland og Bornholm. Der er plads til 8 offentlige myndigheder/virksomheder i hver af de to runder.

Yderligere oplysninger

Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 43 43, e-mail: mshan@mst.dk

Chefkonsulent Rikke Dreyer, Dansk Standard, tlf. 72 41 48 28, e-mail: rd@ecolabel.dk

Partner Peter Dann Jørgensen, Bird & Bird, tlf. 40 54 74 96, e-mail: peter.jorgensen@twobirds.com

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96