EU-domstolen har fastslået, at transaktioner med veksling af den virtuelle valuta "bitcoin" til traditionelle valutaer, eller omvendt, er fritaget for momsafgift

12-2015

Sagen blev af Högsta förvaltningsdomstolen forelagt EU-domstolen for at stille to spørgsmål omhandlende en svensk borgers rettigheder i forbindelse med oprettelsen af et selskab, hvis hovedformål var veksling af traditionelle valutaer til virtuelle valutaer (f.eks. bitcoin), eller omvendt.

De to spørgsmål gik på, hvorvidt borgerens, David Hedquist, udøvelse af virksomhed kunne betragtes som en tjenesteydelse i momsdirektivets forstand1 og i bekræftende fald , om køb og salg af virtuel valuta i så fald ville være momspligtig eller -fritaget efter selvsamme direktiv.

I første spørgsmål blev svaret fra EU-domstolen, at transaktioner, der består i veksling af traditionelle valutaer til enheder i virtuelle valutaer, og som foretages mod betaling af forskellen på indkøbs- og salgspris, udgør tjenesteydelser i henhold til momsdirektivet.

I forhold til det andet spørgsmål fremlagde EU-domstolen det altovervejende udgangspunkt efter momsdirektivet, at varer og tjenesteydelser er momspligtige, hvilket derfor også var udgangspunktet i nærværende sag. Dette medførte, at David Hedquists virksomhed som udgangspunkt var omfattet af reglerne om betaling af moms.

Særligt for denne sag var dog, at nogle af de ellers momspligtige ydelser kunne være fritaget fra moms alligevel, når der var tale om transaktioner eller formidling af bl.a. valuta, der anvendtes som lovligt betalingsmiddel.

EU-domstolen kom i sin undersøgelse af sagen frem til, at David Hedquists virksomhed netop var omfattet af undtagelserne, når denne veksler traditionel valuta, eksempelvis svenske kroner, til bitcoins. Til trods for at eksempelvis den virtuelle valuta bitcoin fortsat ikke anvendes af den brede befolkning i de Europæiske medlemsstater, og at den af denne grund ikke anses for en traditionel valuta, udgør den ifølge EU-domstolen altså alligevel en finansiel transaktion, såfremt parterne i aftalen begge accepterer den.

Resultatet af dommen blev derfor, at David Hedquists virksomhed var fritaget fra momspligt.

 

 

 

1 Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem