Endelig vedtagelse af ny bogføringslov

01-2015

Folketinget har den 22. januar 2015 endelig vedtaget en lov om ændring til bogføringsloven, som skal træde i kraft den 1. marts 2015. Bird & Bird har tidligere skrevet om ændringerne, hvor udgangspunktet med lovændringen er en tilpasning til den digitale udvikling således, at det er muligt at opbevare regnskabsmateriale elektronisk både her i landet og i udlandet.

Hovedreglen om, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet, er med vedtagelse af ændringsloven blevet afløst af en regel om, at regnskabsmateriale skal opbevares på en sådan måde, at det uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt for offentlige myndigheder her i landet eller andre, som i henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet.

Dette betyder, at virksomheder nu frit kan vælge, om regnskabsmateriale i elektronisk form skal opbevares her i landet eller i udlandet. Når der er tale om elektronisk opbevaring, opstiller loven dog enkelte kriterier, som den bogføringsansvarlige skal overholde.

Virksomhederne kan opbevare elektronisk regnskabsmateriale, hvis den bogføringspligtige:

  • Opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med Bogføringsloven.

  • Til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet.

  • Opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet.

  • Sørger for, at regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

For regnskabsmateriale i papirform er reglerne stadig lidt mere restriktive. Med den nye lov vil det være muligt at opbevare papirbaseret regnskabsmateriale i Finland, Island, Norge eller Sverige. Det vil ligeledes være muligt at opbevare regnskabsmateriale for indeværende og forrige måned i udlandet. Hertil kommer, at interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i papirform i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden, hvilket vil sige 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

For mere information kan henvises til Bird & Bird's tidligere nyhed, som kan læses her, og til ændringsforslaget, som kan læses her.