Byretten idømmer Cult bøde på 100.000 kr. for ulovlig markedsføring

09-2015

Forbrugerombudsmanden har fået medhold ved byretten i, at Cult har overtrådt markedsføringsloven ved indirekte at have opfordret til vold eller brugt vold som virkemiddel på en utilbørlig måde i en reklamefilm rettet mod børn og unge. Retten har aldrig før afsagt dom i en sag om vold i reklamer.

I november 2011 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Cult for at bruge vold i en reklamefilm rettet mod børn og unge. Ifølge markedsføringsloven § 8, stk. 2, må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

I reklamefilmen, der var tilgængelig på internettet i 2009, følger man hovedpersonen i form af en ung dreng, som efter at have drukket energidrinken begår en række voldelige handlinger, heriblandt stjæler en bil, røver en kiosk og angriber en række personer. Til sidst bliver han anholdt af politiet.

Efter at have modtaget flere klager over reklamen tog Forbrugerombudsmanden sagen op. I sin afgørelse lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at der er tale om et produkt – en læskedrik – som børn lovligt kan købe. Reklamefilmen blev tilmed markedsført i medier, der også er rettet mod børn og unge under 18 år.

Retten i Aarhus lægger i sin dom bl.a. vægt på;

  • at filmen reklamerede for et produkt, der lovligt kan købes og drikkes af børn,
  • at filmen kunne ses af børn – både på Cults egen hjemmeside og på sociale medier som YouTube,
  • at hovedpersonen i filmen var mindreårig,
  • at Cult burde have indset – uanset at Cults målgruppe var de 18-25 årige – at reklamefilmen også var rettet mod børn og unge,
  • at filmen indirekte opfordrede til vold og anden kriminel og hensynsløs adfærd, og
  • at filmen gjorde brug af vold som virkemiddel på en utilbørlig måde.

Dommen er principiel, fordi den lægger et klart snit for, hvor grænsen går i reklamer rettet mod børn og unge, der er en sårbar gruppe, fordi de er nemme at påvirke.

Cult har udtalt, at virksomheden ikke er enig i sagens resultat og overvejer nu, om dommen skal ankes til landsretten.