Brugeranmeldelser skal være troværdige

03-2015

Forbrugere gør i stigende grad brug af brugeranmeldelser, men det kan være svært at vurdere, hvorvidt de er ægte og troværdige. Med Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer skabes større gennemsigtighed og klarhed på området.

Efter at have spist på en restaurant, boet på et hotel eller været kunde i en butik kan man anmelde sin oplevelse med den erhvervsdrivende til gavn for andre forbrugere. Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer stiller krav til onlinetjenester, som offentliggør brugeranmeldelser. Formålet er at sikre, at brugeranmeldelserne er troværdige og lette for forbrugerne at gennemskue, således at forbrugerne får det mest retvisende billede af anmeldelserne.

Retningslinjer fastslår blandt andet:

  • at onlinetjenesterne skal offentliggøre alle modtagne anmeldelser om erhvervsdrivende, uanset om de er positive eller negative, og offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt og inden for samme frist.
  • at onlinetjenesterne dels er forpligtet til at fjerne alle ulovlige og falske anmeldelser hurtigst muligt, dels skal tage særlige skridt i gentagelsestilfælde for at sikre sig mod tilsvarende krænkelser.
  • at onlinetjenesterne ikke må forskelsbehandle anmeldelser ud fra, om de har en samarbejdsaftale med den pågældende erhvervsdrivende eller ej.
  • erhvervsdrivende må gerne opfordre forbrugere til at indsende en anmeldelse, men såfremt forbrugeren har fået penge eller anden form for belønning for det, skal det tydeligt fremgå af den offentliggjorte anmeldelse.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. maj 2015 og er udarbejdet af Forbrugerombudsmanden i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer.

Der har ikke tidligere været regler for brugeranmeldelser på nettet, og onlinetjenesterne er på flere måder vidt forskellige, hvorfor det anses som en klar fordel, at der skabes mere gennemsigtighed og klarhed på området - både for forbrugerne og de erhvervsdrivende.

Se retningslinjerne om offentliggørelse af brugeranmeldelser her.