Danmark - Udbudsretligt nyhedsbrev - April 2014

 

04-2014

Velkommen til vores seneste udbudsretlige nyhedsbrev fra Bird & Bird Danmark. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Uventet underkendelse af overgang til udbud med forhandling baseret på indkomne priser langt over budget

Den 11. marts 2014 fandt Klagenævnet for Udbud i en kendelse mellem HSHansen A/S og Bygningsstyrelsen, at en tilbudt pris alene kan anses som for høj og dermed berettige til at overgå til udbud med forhandling, såfremt ordregiveren allerede på forhånd - på bindende vis - har oplyst den maksimale pris.  

Læs mere>> 


Hvornår har en kontrakt en klar grænseoverskridende interesse?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 6. marts 2014 konstateret, at en kontrakt vedrørende vagttjeneste ikke havde en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor klagen ikke blev taget til følge. Klagenævnet fastlægger en række vurderingsparametre til brug for vurderingen af, om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse.

Læs mere>>


Nedtællingen er begyndt - implementeringsfristen for de nye udbudsdirektiver løber fra den 27. marts 2014

Den tidligere vedtagne lovpakke om modernisering af offentlige indkøb i EU – bestående af et udbudsdirektiv, et forsyningsvirksomhedsdirektiv og et direktiv om tildeling af koncessionskontrakter – er den 27. marts 2014 blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Læs mere>> 
 


Hvor går grænsen mellem lovlig teknisk afklaring og ulovlig forhandling? 

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 31. januar 2014 fundet, at ordregivers gennemførelse af en teknisk afklaring vedrørende overholdelse af mindstekrav, gav tilbudsgiver mulighed for at ændre sit tilbud efter tilbudsfristens udløb. Den tekniske afklaring, som havde til formål at verificere, at tilbuddet var konditionsmæssigt, havde derfor karakter af ulovlig forhandling. Da tilbudsgiver bærer risikoen for uklarheder i tilbuddet, burde ordregiver i stedet for have erklæret tilbuddet for ukonditionsmæssigt.  

Læs mere>> 


Ministerrådet har nu vedtaget det nye udbudsdirektiv

Europa-Parlamentet godkendte den 15. januar 2014 det nye udbudsdirektiv og det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Ministerrådet har den 11. februar 2014 ligeledes endeligt godkendt disse.

Rådet for Den Europæiske Union (også kaldet Ministerrådet) har vedtaget en lovpakke om modernisering af offentlige indkøb i EU, som består af et udbudsdirektiv, et forsyningsvirksomhedsdirektiv og et direktiv om tildeling af koncessionskontrakter.
Læs mere>>

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96