Seneste nyt om Persondataforordningen

03-2014

Europa Parlamentet har i forbindelse med afstemningen blandt andet bekendtgjort, at man nu er et skridt længere på vejen mod at indføre større beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger og sikre disse oplysninger, når der sker overførsel af persondata til lande uden for EU. Europa Parlamentet påpeger, at man ved at sikre, at de samme regler gælder i alle EU-medlemslande, sigter mod at give folk mere kontrol med deres personoplysninger og mod at gøre det lettere for virksomheder at arbejde på tværs af landegrænser. Europa Parlamentet påpeger ligeledes, at man har hævet bødebeløbet for virksomheder, der overtræder reglerne, med op til EUR 100 mio. eller 5% af den årlige globale omsætning.

LIBE komitéens talsmand, Jan Philipp Albrecht, har – med tydelig henvisning til Ministerrådets langsomme fremdrift i forhold til persondataforordningens behandling og vedtagelse – udtalt, at enhver yderligere udsættelse vil være uansvarlig, idet borgerne i EU forventer, at der snart kommer en stærk og vidtrækkende databeskyttelseslovgivning, og at flertallet af EU-medlemslande bør fortsætte arbejdet uden hensyntagen til de medlemslande, der ikke ønsker forordningens gennemførelse.

Vicepræsident Vivian Reding, som fremlagde forordningsforslaget i januar 2012, tog godt imod beslutningen med en lignende besked til Ministerrådet: ”Det budskab, som Europa Parlamentet sender, er utvetydigt: Denne reform er nødvendig, og nu er den uomtvisteligt på vej….”

Den seneste afgørelse er en anerkendelse af, at man ikke fra Europa Parlamentets og Kommissionens side har kunnet komme nå til enighed med Ministerrådet om en godkendelse ved førstebehandling af forordningsforslaget og offentliggørelse af den nye forordning, før Europa Parlamentet opløses ved valget i maj i år.

Det betyder således, at vi må afvente udrulningen af den almindelige omfattende lovgivningsprocedure. Ministerrådet mangler på nuværende tidspunkt at nå til enighed omkring det endelige forordningensudkast. Der er ingen formel tidsfrist for denne procedure. Hvis man når til enighed i Ministerrådet, har Europa Parlamentet omkring 3 måneder til at godkende, afvise eller ændre Ministerrådets forslag, hvorefter Ministerrådet kan bruge omkring 3 måneder på at svare. Hvis man ikke når til enighed i den indledende runde, samler man en forligskomité, og hvis forligskomitéen kan blive enige om ordlyden, indsendes den endelige tekst til godkendelse hos Ministerrådet og Europa Parlamentet. Der er således et stykke vej endnu, inden forordningen er endelig vedtaget.

Afgørelsen efter førstebehandling har fastslået Europa Parlamentets holdning, men det kan hverken forhindre det fremtidige Europa Parlament i af afvise forordningsforslaget i andenbehandling eller tvinge Ministerrådet til at nå til enighed med Europa Parlamentet omkring essentielle tvistspørgsmål i forhold til forordningen.