Registrering ved afholdelse af konkurrencer og betaling af gevinstafgift

11-2014

Afholdes der konkurrencer for virksomhedens kunder og andre, er det nødvendigt, at konkurrencen registreres hos Erhvervsstyrelsen, og at der betales afgifter af gevinstpræmierne.

Det følger af Spilleloven, at konkurrencer, hvor deltagelse ikke er betinget af, at deltageren skal erlægge en indsats, kan afholdes uden forudgående tilladelse. Spilleafgiftsloven fastsætter dog, at der for afholdelse af konkurrencer uden indsats skal ske forudgående registrering hos Erhvervsstyrelsen, og at der skal betales en afgift på en bestemt procentsats af gevinstpræmierne.

De konkurrencer, som er omfattet af reglerne om spil uden indsats i Spilleafgiftsloven, er konkurrencer, som er offentlige, således at alle kan deltage. Ligeledes skal konkurrencerne bære præg af tilfældighed. Det vil sige, at vinderen f.eks. udvælges gennem lodtrækning, og at deltageren ikke skal betale et beløb, indskud eller erlægge anden indsats for at kunne deltage.

Opfylder konkurrencen disse kriterier, skal der ske registrering, og der skal betales en afgift af de præmiegevinster, som har en værdi, der overstiger 200 kr. Den afgiftspligtige er den person eller virksomhed, som afholder konkurrencen. Den, der afholder konkurrencen, kan altså ikke pålægge vinderen at betale afgiften eller fraskrive sig ansvaret for at betale præmieafgiften.

Er der tale om kontante gevinster, betales der en afgift på 15 % af den del af gevinstbeløbet, som overstiger 200 kr. For andre gevinster betales der en afgift på 17,5 % beregnet af den del af gevinstens værdi, som overstiger 200 kr.

Gevinstens værdi opgøres som handelsværdien. Det vil sige, hvad gevinsten vil kunne erhverves til i almindelig handel.

Indberetning sker via Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKAT/Indberetning_af_spil_-_Afgift_af_gevinster_ved_spil_uden_indsats_fx_kryds_og_tvaers_sudoku_gaettekonkurrence_-_29083

Udover selve registreringen og betalingen af afgiften skal konkurrencen naturligvis i øvrigt overholde Markedsføringsloven, herunder med klar angivelse af hvad vilkårene og betingelserne er for at deltage, bl.a.:

• Præmierne – antal og deres værdier.
• Vinderchancerne.
• I hvilket tidsrum konkurrencen løber.
• Hvornår og hvordan vinderne findes, og hvordan de får besked.
• Hvordan præmien leveres og evt. omkostninger forbundet hermed.
• Antal gange man kan deltage og andre restriktioner med hensyn til deltagelse.
• Forældelse af uafhentede gevinster.