Praktikinddragelse som underkriterium?

 

08-2014

Bird & Bird bistod i sommeren 2013 Københavns Kommune med en undersøgelse af brugen af praktikanter i forbindelse med gennemførelsen af EU-udbud.

Målet var at undersøge, om Københavns Kommune ikke bare kunne stille mindstekrav til tilbudsgiverne om at tilknytte et vist antal praktikanter/lærlinge til en opgave, men om kommunen var berettiget til at lade tilbudsgiverne konkurrere på dette som et evalueringsparameter og altså belønne de tilbudsgivere, som kunne tilbyde flere praktikantpladser.

På udbudsportalens hjemmeside kan du læse hele artiklen, hvor Bird & Bird og Københavns Kommune redegør for hjemmelen for dette nye tiltag, samt hvordan tiltaget er blevet brugt og modtaget i praksis efterfølgende.

Læs artiklen her

 

Authors

Thomas Thorup Larsen

Thomas Larsen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 20 75 27 49