Nyt Cyber Crime Center skal bekæmpe it-kriminalitet

02-2014

It-kriminalitet udgør en stigende trussel mod borgere og myndigheder. Med oprettelsen af et nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet opruster Justitsministeriet bekæmpelsen af it-kriminalitet.

It-kriminalitet som eksempelvis hackerangreb er i de senere år vokset eksplosivt i omfang. Denne udvikling har fået politiet og anklagemyndigheden til at opruste i kampen mod it-kriminalitet. På baggrund af et fælles oplæg fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten og PET har Justitsministeriet derfor besluttet at oprette et Cyber Crime Center i 2014.

Det nye Cyber Crime Center skal med højteknologisk udstyr og specialistkompetencer bekæmpe, analysere og forebygge it-kriminalitet. Dertil skal centeret udarbejde løbende trusselsvurderinger og bistå politikredse med efterforskning af it-relaterede straffesager i tæt samarbejde med andre myndigheder, herunder PET.

It-kriminalitet giver store udfordringer internationalt, da den foregår på tværs af grænser. Ud over hackerangreb omfatter betegnelsen it-kriminalitet også internetsvindel, herunder systematisk misbrug af personlige oplysninger gennem identitetstyveri, online misbrug af børn og børnepornografi.

Danmark indgår et tæt internationalt politisamarbejde for at imødegå den grænseoverskridende it-kriminalitet. Det nye Cyber Crime Center skal således også være Danmarks kontaktpunkt for det internationale samarbejde på området.