Nye procedurer for anmeldelse af whistleblowerordninger i den private sektor

11-2014

Datatilsynet har indført to standardblanketter, der skal gøre det nemmere for private virksomheder at anmelde deres whistleblowerordninger. Blanketterne forventes at nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre whistleblowerordningerne mere attraktive at indføre.

Private virksomheder kan nu ved hjælp af to nye blanketter nemmere og hurtigere anmelde indførelsen af en whistleblowerordning. Ved at anvende en af de to nye blanketter kan virksomhederne - efter Datatilsynets udsagn – forvente en væsentlig kortere sagsbehandlingstid på ned til en måned.

Årsagen til den forkortede sagsbehandlingstid er, at standardblanketterne til forskel fra tidligere anmeldelsesmetoder indeholder tekst, der på forhånd er formuleret og forhåndsgodkendt af Datatilsynet.

Denne tekst er et generelt udtryk for, hvad der efter Datatilsynets praksis anses for god databehandlingsskik. Virksomhederne kan derfor det klare udgangspunkt ikke ændre på blanketternes indhold.

Skulle virksomhederne dog ønske et andet indhold end angivet i standardblanketterne, vil det være nødvendigt for virksomheden at skrive en anmeldelse fra bunden af. Dette vil dog medføre, at sagsbehandlingstiden er noget længere end ved brug af en af de to nye standardblanketter.

Virksomhederne skal i øvrigt stadig være opmærksomme på at anmelde personaleadministration på sædvanlig vis, idet Datatilsynet ikke giver tilladelse til whistleblowerordningen, førend der foreligger en personaleadministrationsgodkendelse. Standardblanketterne indeholder således ikke denne del af anmeldelsesproceduren.

Som oven for indikeret skal det fremhæves, at de to standardblanketter ikke kan anvendes i den finansielle sektor, der således fortsat skal anvende de dertil særligt udfærdigede retningslinjer. Disse retningslinjer kan læses her.

Du kan læse mere om og forskellen på de to standardblanketter her og særligt, hvad virksomheden på egen hånd skal udfylde i blanketterne.

Bird & Bird har mangeårig erfaring med persondataret og vil således kunne rådgive din virksomhed i, hvordan I korrekt anmelder virksomhedens whistleblowerordning. Samtidig vil Bird & Bird kunne klæde virksomheden på, således at virksomheden overholder det ansvar, som følger af at behandle personoplysninger og rollen som dataansvarlig.