Ny selskabsform for iværksættere

02-2014

Fra den 1. januar 2014 har nye regler gjort det muligt at etablere iværksætterselskaber ved at stifte selskabet med en selskabskapital på ned til 1 kr. De nye regler udgør dog ikke en ekstra selskabslov, idet reglerne for anpartsselskaber i store dele også finder anvendelse for den nye selskabsform. 

Den nye selskabsform blev allerede vedtaget i juni 2012 og betegnes som et iværksætterselskab. Selskabsformen er særligt interessant for iværksættere, der ønsker at oprette et selskab med begrænset ansvar ligesom et aktie- eller anpartsselskab uden nødvendigvis at skulle indskyde den nødvendige minimumskapital på 50.000 kr. hhv. 500.000 kr., som kræves til oprettelse af et anpartsselskab hhv. aktieselskab.

Ved at indskyde 1 kr. eller andet større beløb, kan der stiftes et iværksætterselskab, som giver ejeren en begrænset hæftelse lig den, der er gældende for aktie- og anpartsselskaber. Til gengæld skal iværksætterselskabet opfylde og i fremtiden overholde nogle helt særlige forhold.

Til forskel fra anpartsselskaber og aktieselskaber kan et iværksætterselskab alene stiftes kontant. Dette betyder, at selskabet ikke kan stiftes efter reglerne om indskud af aktiver (”apportindskud”) som f.eks. genstande, rettigheder, goodwill eller kapitalandele i et andet selskab. Endvidere skal selskabskapitalen i iværksætterselskaber indbetales fuldt ud, og indbetalingen kan således ikke ske som en delvis indbetaling som i aktie- og anpartsselskaber.

Selskaber, der oprettes som iværksætterselskab, skal anføre ”iværksætteselskab” eller ”IVS” i navnet, således at samarbejdspartnere og interessenter har mulighed for at se, at der er tale om et iværksætterselskab. Den nye selskabsform tillader som ovennævnt en selskabskapital ned til 1 kr., og iværksætterselskabet kan have begrænsede økonomiske midler til at opfylde sine forpligtelser over for sine kreditorer. Derfor skal aftaleparter være opmærksomme på, hvilket slags selskab de kontraherer med, og hvad selskabets kapitalberedskab er.

Ved overskud i et iværksætterselskab skal minimum 25 % af overskuddet opspares til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Dette er et krav, så længe selskabskapitalen og opsparingsreserven tilsammen udgør mindre end 50.000 kr.

Et iværksætterselskab kan ikke udbetale udbytte til kapitalejerne, før selskabet har en samlet kapital på 50.000 kr. Denne kapital er summen af både selskabskapitalen og opsparingsreserven.

Når iværksætterselskaber besidder en samlet kapital på 50.000 kr., er det muligt skattefrit at konvertere selskabet fra et iværksætterselskab til et almindeligt anpartsselskab. Kapitalkravet til anpartsselskaber er pr. 1. januar 2014 blevet nedsat til 50.000 kr. fra tidligere 80.000 kr.

De nye iværksætterselskaber kan anses som almindelige anpartsselskaber i alle andre henseender end de ovenstående forhold. Der vil som ved anpartsselskaber blive stillet krav til f.eks. en direktion, ledelsesansvar, åbenhed omkring selskabets forhold, regnskabsaflæggelse og et kapitalberedskab.