Ny politisk aftale baner vej for udenlandsk arbejdskraft

 

07-2014

Med nye aftale kan danske it-virksomheder langt lettere rekruttere udenlandske it-eksperter til Danmark. Der indføres en Fast track-ordning og en særlig "Start-up Denmark"-ordning. Desuden sænkes minimumsløngrænsen for at kunne blive beskattet efter forskerskatteordningen.

Den danske it-branche – både store virksomheder og startups - har i de seneste år skreget efter bedre kvalificeret arbejdskraft. En række tal viser, at en ud af fire danske virksomheder i dag mangler eller på længere sigt kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Tech startups har kæmpet en ofte umulig kamp for at få afgørende ressourcer fra lande udenfor EU ansat.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har netop indgået en ny, politisk aftale, som baner vej for at få udenlandsk arbejdskraft uden for EU hurtigere til Danmark.

Der foreligger i alt 26 initiativer i reformen for international rekruttering, der efter planen vil gøre det betydeligt lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk højtkvalificeret arbejdskraft.

Fast track-ordningen:

Der indføres en fast track-ordning, hvorefter en udenlandsk medarbejder kan starte i en danskboende virksomhed, så snart ansøgningen er sendt.

For at kunne anvende fast track-ordningen, skal bruttolønnen være på minimum 375.000 kroner årligt. Dertil kommer, at virksomheden skal være certificeret under ordningen, hvilket kræver, at virksomheden bl.a. skal have minimum 20 fuldtidsansatte, enten være omfattet af en kollektiv overenskomst eller på tro og love erklære at følge de sædvanlige danske ansættelsesvilkår, ligesom virksomheden ikke må være ramt af lovlig konflikt, have haft alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet eller være straffet efter udlændingeloven inden for de seneste år. Endelig skal virksomheden deltage i et forudgående vejledningsmøde.

"Start-up Denmark":

Som led i en 3-årig forsøgsordning indføres der ligeledes en "Start-up Denmark"-ordning, hvor iværksættere fra tredjelande kan komme til Danmark med henblik på opstart af virksomhed.

For at komme på ordningen skal opstartsvirksomheden udarbejde en forretningsplan, der sendes til et "Spring board", der vurderer, om planen har tilstrækkeligt potentiale. Kravet her er, at der er tale om innovative forretningsideer, og der må forventes at blive kamp om pladserne, idet der alene vil være 50 iværksættere årligt, der kan omfattes af ordningen.

Lempelse af kravene til forskerskat:

Også skattemæssigt er der godt nyt, idet kravet til minimumsløn nedsættes med kr. 10.000 til kr. 60.600 pr. måned.

Bird & Birds bemærkninger:

Den nye reform for international rekruttering er en kærkommen forbedring af Danmarks muligheder for at kunne tiltrække iværksættervirksomheder i konkurrence med de øvrige EU-lande, og som vurderes at ville kunne spille en nøglerolle i forhold til placeringen af Danmark som et foregangsland for iværksættere og startups.

Tech startups har kæmpet en ofte umulig kamp for at få afgørende ansat ressourcer fra lande udenfor EU. Dette har medført, at meget samfundsgavnlig vækst er blevet forhindret. "Start-up Denmark"-tiltaget hilses velkomment. Men som altid ligger djævlen i detaljen. Snævre og ufleksible bureaukratiske regler kan føre til, at ordningen ingen positiv virkning får. Hvad ligger der i en ”innovativ” forretningsmodel, og hvordan skal en gruppe ”eksperter”, der (hvis sammensætningen bliver som i tilsvarende offentlige råd og nævn) ofte ingen iværksættererfaring har selv, vurdere dette. Er det kun ”opstartsvirksomheder”, der er omfattet, og ikke virksomheder, der er etablerede med vækster?

Sammen med regeringens forslag til fradrag for investeringer i startups, bør forslaget om "Start-up Denmark" hilses velkommen. Det er yderst positivt, at regering fokuserer på vækstvirksomheder med reelt forbedrende forslag.  

Spørgsmål til denne nyhed eller til lovforslaget kan stiles til advokat Martin von Haller Grønbæk (it-ret og startups), Ulrik Laustsen (selskabs- og skatteret) eller Søren Narv Pedersen (ansættelses-, immigrations- og skatteret).

 

Authors