Ny lov skal hjælpe identitetsberøvede danskere

04-2014

Ny lovgivning giver danske statsborgere mulighed for at få et nyt CPR-nummer, hvis det kan bevises, at der er sket et misbrug af dette. Dette sker samtidig med en opfordring om, at danskerne skal til at vænne sig til at bruge NemID-login som identifikation, når de bruger internettet.

I 2012 viste en dansk it-studerende, hvor nemt det var at få adgang til en borgers CPR-nummer på baggrund af ganske få oplysninger. Den studerende fik en bøde, men var samtidig også med til at starte en meget kritisk diskussion af CPR-nummer-systemet.

Identitetstyveri er stigende og sker hovedsageligt ved, at svindlere anvender CPR- nummeret til for eksempel at købe varer på afbetaling over internettet i andres navn. Der er tale om såvel tyveri og misbrug af personoplysninger som dokumentfalsk og bedrageri. 

Problematikken er, at såvel den misbrugte borger som virksomheden stilles i en juridisk kompliceret situation. Borgeren har aldrig haft til hensigt at erhverve de pågældende varer, og virksomheden har i god tro registreret den pågældende borger som værende den rigtige debitor.

Banken hæfter som udgangspunkt for forbrugerens tab med undtagelse af en eventuel selvrisiko og forbrugerens egne forhold, hvis forbrugeren inden 14 dage efter at have opdaget den uretmæssige brug af oplysningerne gør indsigelser mod transaktionen.

Som hovedregel må en virksomhed ikke bede om et CPR-nummer, hvis der er tale om et kontantkøb, og de må heller ikke bede om personlige oplysninger, fx kontonummer, medmindre det sker til udtrykkeligt angivne og saglige formål.

Derudover må virksomhederne ikke opkræve flere personlige oplysninger, end der er behov for. Det vil sige, hvis forbrugerens identitet kan fastslås udelukkende ved at bede om fødselsdato, navn og adresse, må virksomheden ikke kræve, at man udleverer sit cpr-nummer. Dette er dog undtaget, såfremt der er tale om et køb på kredit eller ved længerevarende aftaler, hvor fx en misligholdelse af en abonnementsaftale gør det nødvendigt for virksomheden at have CPR-nummeret.

I marts 2014 vedtog det danske folketing en ændringslov til CPR-loven, der ikke umiddelbart ændrer reglerne for brug af CPR-numre, men som giver ofre for identitetstyveri ret til at få et nyt CPR-nummer, hvis nummeret indgår eller har været anvendt i forbindelse med misbrug af ofrets identitet. Muligheden foreligger også efter, at misbruget er stoppet.

Det er CPR-kontoret, der vurderer om en borger er berettiget til at få et nyt CPR-nummer.

I forbindelsen med lovændringen meldte Økonomi- og indenrigsministeriet, at virksomheder med onlinebutikker i stedet for CPR-validering skal kræve en NemID-validering. NemID er som udgangspunkt en mere sikker måde at validere identifikationen på kunderne og vil ikke på samme måde som CPR-numre kunne misbruges.

Lovændringen trådte i kraft den 1. april 2014 og kan læses her.