Med Folketingets vedtagelse af en ny domænelov sikres rammerne for den fremtidige drift af danske topdomæner samt en mere fleksibel håndtering af nye geografiske topdomæner.

I efteråret 2012 iværksatte Erhvervsstyrelsen en revision af domæneloven fra 2005 blandt andet på baggrund af, at den dagældende domænelov ikke tog højde for internetudviklingen og den internationale introduktion af nye topdomæner.

I forlængelse heraf har Folketinget den 18. februar 2014 vedtaget en ny domænelov. Erhvervsstyrelsen har endvidere igangsat en høring om udbud eller forlængelse af tilladelse til at administrere topdomænet.dk. Med høringen får interessenterne i internetsamfundet mulighed for at tilkendegive deres holdning til, hvorvidt tilladelsen til internetdomænet bør forlænges eller sendes i udbud. Høringen finder sted fra den 20. februar – 16. april 2014.

Den nye domænelov giver mere fleksible rammer for administrationen af danske topdomæner og håndteringen af de nye geografiske topdomæner.

Se den nye domænelov her (PDF) >