Ny dom om udenlandsk salg af kopier af brugskunst til Danmark

06-2014

To udenlandske selskaber er for nyligt af Sø- og Handelsretten blevet dømt for at have krænket flere danske rettighedshaveres ophavs- og varemærkerettigheder ved uretmæssigt at have solgt kopiprodukter af danske velkendte klassikere som Ægget og PH lamper på det danske marked. Nye engelske regler vil forhåbentligt snart ændre problemstillingen.

Som udgangspunkt gælder de danske ophavsregler alene for handlinger, der foretages i Danmark.  Det har den konsekvens, at private borgere lovligt kan købe slaviske kopier af fx møbler fra lande som England, hvor værkerne efter national ret ikke længere nyder ophavsretlig beskyttelse. Efter engelsk er værker alene ophavsretligt beskyttet i 25 år fra værkets registrering/offentliggørelse, til forskel fra dansk ret, hvor værkerne nyder beskyttelse i 70 år efter ophavsmandens død. Den forskellige beskyttelse fra land til land har længe været udskældt af de rettighedshavere, som i henhold til licensaftaler, lovligt sælger originalprodukter i konkurrence med kopiefterligninger.   

I den pågældende sag havde to selskaber, begge hjemmehørende i England, via hjemmesider udbudt og markedsført slaviske efterligninger af designermøbler og andre former for brugskunst til danske forbrugere. Produkterne var produceret i Kina og var nøjagtige efterligninger af blandt andet møbler designet af Børge Mogensen og lamper af Poul Henningsen.

Den danske ophavsretslov finder ikke anvendelse overfor selskaber, som er hjemmehørende i England. Dommen ændrer ikke på dette, og udenlandske selskaber kan stadigvæk lovligt sælge slaviske kopier af møbler, der i Danmark nyder ophavsretlig beskyttelse. Men i denne sag fandt Sø- og Handelsretten, at de to selskabers "salgsbestræbelser har en sådan tilknytning til Danmark, at dansk ret skal finde anvendelse". Dommen viser derfor med meget præcise eksempler, hvilke salgsbestræbelser, der alligevel kan medføre, at udenlandske selskaber må underlægges danske regler, hvis deres markedsføring har en sådan tilknytning til Danmark, at selskaberne bevidst forsøger at nå ud til danske forbrugere.

Virksomhederne havde begge markedsført deres produkter via ".com" hjemmesider, som var eller havde været på dansk, haft annoncer i danske aviser og forskellige netannoncer samt gjort det muligt for de danske forbrugere at bestille varer fra Danmark uden særskilt at skulle tage kontakt til et transportfirma. Herudover var priserne på de to hjemmesider angivet inkl. den danske momssats på 25 %.

Der var for retten således ingen tvivl om, at der her var sket krænkelse af rettighedshavernes ophavsrettigheder, og begge virksomheder blev idømt til at skulle betale 200.000 kr. til rettighedshaverne plus sagsomkostninger.

Udover den ophavsretlige krænkelse havde virksomhederne tillige uretmæssigt anvendt rettighedshavernes varemærker som Adwords via Google og gengivet billeder af originale værker på hjemmesider og i andet markedsføringsmateriale.

Der er i England vedtaget en lovændring, som medfører, at værker i fremtiden efter engelsk ret vil være beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død, som tilfældet er efter dansk ret. Datoen for lovens ikrafttræden er dog endnu ikke vedtaget, hvorfor ovenfor nævnte principper stadigvæk må anses som de danske rettighedshaveres bedste værn mod kopiefterligninger.