Ny antologi om den igangværende digitalisering af kulturarven

 

08-2014

Martin von Haller Grønbæk, partner og advokat ved Bird & Bird Danmark, har, i forlængelse af et tidligere seminar, bidraget med et indlæg til en ny antologi – "Sharing is caring". Udgivelsen berører blandt andet emner som den foregående digitalisering af DR's arkiver og kulturarvens deltagelse i sociale medier.    

De digitale medier og det sociale internet byder på store forandringer for kulturarvssektoren, som skal iagttages af alle med interesse for vores fælles kulturarv. Kulturarven er med den stigende digitalisering blevet langt mere tilgængelig for os alle og kan deles samt bruges uden hindring. Fordelagtigt for mange men potentielt set farligt for andre.

I forbindelse med seminarerne i 2011 og 2012 holdte Martin von Haller Grønbæk sammen med blandt andet universitetsforskere, offentlige forvaltere og museumsfolk oplæg omkring den stigende digitalisering, der på nuværende tidspunkt sker af samfundets kulturarv.

Efterfølgende er alle oplæg blevet samlet i antologien "Sharing is caring", som præsenterer Martin von Haller Grønbæks bidrag "GLAMourøs remix" på følgende måde:

"Creative Commons er et alternativ til traditionel copyright, der tilbyder ophavsmænd og rettighedshavere et sæt enkle og fleksible redskaber til at definere, hvordan deres værker må deles og genbruges. For kultursektoren åbner det muligheder for at eksponere indhold og anspore til, at det bliver delt og genbrugt på nettet. Med juridiske ekspertise fører Martin os gennem Creative Commons' baggrund, historie og muligheder."

Således bearbejdes emnet sammen med flere oplægsholdere, og antologien er relevant for alle med interesse for medieret, IP-ret og sociale medier.

Bogen kan hentes her, og stilles til rådighed under en CC licens.

 

Authors