Nedtællingen er begyndt - implementeringsfristen for de nye udbudsdirektiver løber fra den 28. marts 2014

 

04-2014

Den tidligere vedtagne lovpakke om modernisering af offentlige indkøb i EU – bestående af et udbudsdirektiv, et forsyningsvirksomhedsdirektiv og et direktiv om tildeling af koncessionskontrakter – er den 28. marts 2014 blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Offentliggørelsen indebærer, at implementeringsfristen på 20 dage og 2 år er begyndt at løbe. Udbudsreglerne skal således være implementeret i medlemslandene senest i april 2016.

I Danmark har regeringen nedsat et udbudslovsudvalg. Dette udvalg er i gang med at udforme et forslag til den nye udbudslov, der efter planen skal være færdig medio 2014.

Bird & Bird har tidligere skrevet om de gennemførte ændringer og nyskabelser til udbudsreglerne i de nye udbudsdirektiver. Find tidligere nyheder her og her.

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96
Cecilie Andersen

Cecilie Ørgaard Hald

Associate
Danmark

Ring til mig på: +45 30 93 91 20