IACCM (International Association for Contract Management) har offentliggjort sin årlige undersøgelse vedrørende de mest forhandlede vilkår i kommercielle kontrakter. I undersøgelsen har man endvidere analyseret, hvilke emner, som parterne anser for de vigtigste. Resultatet af undersøgelsen fremgår nedenfor. 

 

Most negotiated term

Most important term

1

Limitation of liability

Scope and Goals

2

Price/Charge/Price Changes

Responsibilities of the parties

3

Indemnification

Change Management

4

Service Levels and Warranties

Delivery/Acceptance

5

Payment

Communications & Reporting

6

Service Withdrawal/Termination

Price/Charge/Price Changes

7

Warranty

Service Levels and Warranties

8

Intellectual Property

Performance/Guarantees/Undertakings

9

Performance/Guarantees/Undertakings

Payment

10

Delivery/Acceptance

Limitation of Liability

Det er ikke overraskende, at klausuler vedrørende ansvarsbegrænsninger kommer ind som en klar nummer 1. Det er et tema, der diskuteres i stort set alle kontraktforhandlinger, hvilket tidligere IACCM undersøgelser også har vist.  

Det er imidlertid interessant - og tankevækkende - at der tilsyneladende er enighed om, at "scope og goals" samt "responsibilities of the parties" er de vigtigste emner i kontrakten, samtidig med at det kan konstateres, at disse emner slet ikke optræder på listen over de mest forhandlede vilkår. Erfaringsmæssigt knytter konflikter om it- og outsourcingkontrakter samt andre kommercielle kontrakter sig netop til uenighed om scope og parternes forpligtelser. Disse emner burde derfor alt andet lige have et langt større fokus i kontraktforhandlingerne.