Lotto24 erkender vildledning af forbrugere

03-2014

Forbrugerombudsmanden politianmeldte tilbage i september 2013 selskabet Lotto24 for i forbindelse med tretten markedsføringskampagner på deres hjemmeside at vildlede forbrugere og binde dem til abonnementer.

Fra maj 2012 til juni 2013 kørte Lotto24 tretten kampagner af forskellig varighed. Som en del af kampagnerne kunne forbrugerne få en gave og deltage i en konkurrence om 25.000 kr., hvis de tilmeldte sig et prøvemedlemsskab af Lotto24s abonnementsservice. Det eneste forbrugerne skulle gøre var at svare på nogle spørgsmål og indbetale 1 kr., for dermed at blive tilmeldt prøveperioden.

Lotto24s hjemmeside var indrettet således, at de væsentlige vilkår for prøveperioden var placeret nederst på tilmeldingssiden efter knappen ”videre”, som ledte forbrugerne til at gennemføre købet. De væsentlige vilkår var samtidig skrevet i en mindre synlig skrift og var ikke fremhævet. Af de væsentlige vilkår for prøveperioden fremgik det blandt andet, at forbrugeren automatisk ville blive tilmeldt et såkaldt plusabonnement til 299 kr. om måneden. Forbrugeren skulle selv aktivt ind og framelde sig inden prøveperioden udløb, ellers ville abonnementet fortsætte til fuld pris. 

Forbrugerombudsmanden fastslog, at de væsentlige vilkår for prøveperioden var skjult for forbrugerne og dermed ikke informerede dem tilstrækkeligt om den automatiske tilmelding til plusabonnementerne.

Lotto24 valgte at erkende, at de havde vildledt forbrugerne og betalte 400.000 kr. i bøde. Lotto24 har foruden at betale bøden også tilbagebetalt pengene til de syv forbrugere, der var involveret i sagen.

Forbrugerombudsmanden har gennem det foregående år haft fokus på erhvervsdrivende, der undlader at oplyse forbrugere om væsentlige vilkår i forbindelse med deres tjenesteydelser eller forsøger at skjule sådanne væsentlige vilkår for forbrugerne.  Sidste år stævnede forbrugerombudsmanden en virksomhed, der solgte bilvurderinger på baggrund af lignede omstændigheder som i sagen vedrørende Lotto24. 

Erhvervsdrivende skal være opmærksomme på, at der i begrebet ”væsentlige vilkår” ligger en forudsætning om, at vilkårene skal være formuleret klart og tydeligt og give de væsentlige oplysninger, der er nødvendige for, at forbrugerne kan træffe et informeret valg i forhold til at indgå en aftale med den erhvervsdrivende. I de væsentlige vilkår kan indgå oplysninger om priser, bindingsperioder, betalingsmåder, opsigelsesregler med videre, alt afhængig af hvilke varer eller tjenesteydelser den erhvervsdrivende tilbyder.

Pressemeddelelsen fra forbrugerombudsmanden kan læses her