Kvik Trafikskole krænker ikke Kvik Trafiks varemærkeret

01-2014

Sø- og Handelsretten har i en sag mellem to køreskoler fra henholdsvis Storkøbenhavn og Silkeborg taget stilling til, hvorvidt brugen af navnet Kvik Trafikskole var en krænkelse af Kvik Trafiks varemærkerettigheder.

Fra maj 2012 og frem oplevede køreskolen Kvik Trafik, Silkeborg, at et større antal personer fra Storkøbenhavn henvendte sig for at tilmelde sig køreundervisning. Igennem disse henvendelser blev Kvik Trafik opmærksom på Kvik Trafikskole, København og den mulige navneforvirring, hvorefter sagen blev anlagt.

Sø- og Handelsretten fandt, at navnet Kvik Trafik havde et vist særpræg, idet sammensætningen af Kvik og Trafik var usædvanlig. Sø- og Handelsretten konkluderede på baggrund af Kvik Trafiks meget begrænsede geografiske marked og niveauet af den særprægede ordsammensætning, at varemærkebeskyttelsen af navnet Kvik Trafik var meget snæver. Endvidere fandt retten, at navnet Kvik Trafikskole var deskriptivt på grund af brugen af ordet ”skole”, ligesom at Kvik Trafikskole benyttede navnet generisk. Retten fastslog på den baggrund, at Kvik Trafikskole ikke krænkede Kvik Trafiks varemærkerettigheder.

Sø- og Handelsretten tog endvidere stilling til spørgsmålet om, hvorvidt brugen af navnet Kvik Trafikskole var en krænkelse af markedsføringslovens § 18 om forretningskendetegn. Idet begge virksomheder henvendte sig til et begrænset  geografisk markedsområde, kunne der ikke ske forveksling af de to virksomheder. På trods af, at begge virksomheder markedsførte sig på internettet, måtte det forventes, at kunderne ville være i stand til at kende forskel på de to virksomheder. Retten kom herefter frem til, at der ikke var tale om en krænkelse af forretningskendetegn efter markedsføringslovens regler.

Dommen viser, at det har betydning for en krænkelsesvurdering – både i varemærkeretlig og markedsføringsretlig henseende – om en virksomhed har et begrænset geografisk markedsområde. Dommen viser ligeledes, at virksomheder ved valg af virksomhedsnavn skal være opmærksom på, at den varemærkeretlige beskyttelse kan være begrænset, hvis virksomhedsnavnet er beskrivende for den ydelse, som virksomheden tilbyder.

Dommen kan læses her:
http://domstol.fe1.tangora.com/brDomsoversigt.16692/V-0091-12.1399.aspx